Detail předmětu

Seminář C++

FIT-ICPAk. rok: 2021/2022

Přehled vlastností jazyka C++ podle normy ISO. Objekty, třídy, dědičnost, polymorfismus. Přetěžování operátorů a funkcí. Šablony funkcí a tříd. Obsluha výjimek. Použití standardních knihoven, STL.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti budou umět využít C++ k programování středně složitých aplikací založených na objektově orientovaném přístupu a také na generickém programování.

Učební cíle

Cílem je naučit studenty základy objektově orientovaného přístupu v jazyce C++ a základy generického programování s využitím šablon.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Stroustrup, B.: The C++ programming language, 4th edition, Addison-Wesley, 2014

Doporučená literatura

Stroustrup, B.: The C++ programming language, 4th edition, Addison-Wesley, 2014

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod. Charakteristika jazyka ISO C++ (C++11, C++17, C++20). Příklady ilustrující použití C++.
 2. Rozdíly mezi C a C++. Deklarace, definice, prostory jmen. Typ reference, typ bool.
 3. Přehled příkazů a operátorů. Principy objektově orientovaného programování v C++, terminologie.
 4. Objekty, třídy, členy tříd. Kontrola přístupu ke členům tříd. Metody, klíčové slovo "this", statické členy tříd.
 5. Vytváření a inicializace objektů: konstruktory, destruktory, operátory new a delete.
 6. Přetěžování funkcí a operátorů. Přetypování.
 7. Vstup/výstup (iostream, fstream). Definice vstup/výstupních operací. Formátování výstupu, práce se soubory a řetězci.
 8. Dědičnost, bázové a odvozené třídy. Násobná dědičnost, virtuální bázové třídy. Volání konstruktorů a destruktorů, operátory a dědičnost.
 9. Polymorfismus, virtuální metody, abstraktní třídy. Dynamická identifikace typů (RTTI), dynamické přetypování.
 10. Generické třídy a funkce (šablony). Specializace a částečná specializace šablon.
 11. Standardní knihovna, algoritmy, iterátory, kontejnery, funkční objekty. Vytváření knihoven v C++. Moduly v C++20.
 12. Zpracování výjimek. Specifikace a obsluha výjimek.
 13. Přehled knihoven. Metody efektivního programování v C++.

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • projekt

eLearning