Detail předmětu

Bezpečnost a počítačové sítě

FIT-IBSAk. rok: 2021/2022

Zabezpečená komunikace na úrovni L2. Certifikáty a digitální podpis. Typy útoků v počítačových sítích. Bezpečnostní protokoly, jejich analýza, verifikace a návrh. Aplikace bezpečnostních protokolů. Zabezpečení na úrovni L3. IPsec a VPN. Bezpečnost síťových služeb. Systémy IDS a IPS. Bezpečnost bezdrátových sítí. Bezpečnost senzorových sítí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti umí nakonfigurovat bezpečné spojení mezi počítači. Mají přehled o principech autentizace a zabezpečených síťových službách a jsou schopni je administrovat: SSH, VPN, poštovní služby a další. Mají přehled o bezpečnostních technologiích používaných v bezdrátových a senzorových sítích. Jsou schopni navrhnout a implementovat bezpečnou síťovou komunikaci. Umí vyhledávat ve standardech a používat je k řešení projektu.

Prerekvizity

 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy síťové a systémové bezpečnosti a příslušnými protokoly a standardy. Předmět kromě obecných základů obsahuje i konkrétní řešení tak, aby byl student schopen navrhovat a administrovat bezpečnostní technologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.

Doporučená literatura

Texty přednášek v elektronické podobě.
Kurose, James F.: Computer networking : a top-down approach. 7th ed., Pearson, Essex, 2017, ISBN 978-1-292-15359-9
Schneider, S.A., Ryan, P.Y.A.: Modelling and Analysis of Security Protocols. Addison Wesley, Boston, 2000, ISBN 0-201-67471-8.
Bishop, M.: Computer security: Art & Science. Addison-Wesley, Boston, 2003, ISBN 0-201-44099-7.
Kurose, James F.: Computer networking : a top-down approach. 7th ed., Pearson, Essex, 2017, ISBN 978-1-292-15359-9
Anderson, Ross J.: Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems. John Wiley & Sons Inc, 2001, ISBN 0-471-38922-6.
Stallings, W.: Network security essentials : applications and standards. Hoboken, 2016, 978-0-13-452733-8.
Menezes, A. J., Oorschot, P.C. van, Vanstone, S.A.: Handbook of Applied Cryptography. CRC Press, 1996, ISBN 0-8493-8523-7, http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/
Tanenbaum, A.S.: Computer Networks. Fourth Edition, Prentice Hall, 2003, ISBN 0-13-066102-3.
Standardy IETF RFC.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod. Základní pojmy z bezpečnosti.
 2. Zabezpečení sítí na úrovni L2 (802.1x, PAP, CHAP).
 3. Certifikáty. Digitální podpis (PKI, TKPI). Certifikační autorita. Autentizace a autorizace uživatelů v počítačových sítích AAA.
 4. Útoky v počítačových sítích.
 5. Bezpečnostní protokoly, jejich analýza a verifikace.
 6. Způsoby návrhu bezpečnostních protokolů a jejich aplikace. Platební protokoly.
 7. Zabezpečení sítí na úrovni L3. IPsec a VPN.
 8. Bezpečnost síťových služeb. Bezpečný transport (SSL, TLS). Zabezpečení na úrovni aplikací.
 9. Firewally. Systémy IDS a IPS.
 10. Bezpečnost bezdrátových a mobilních sítí. WEP, WPA.
 11. Bezpečnost senzorových sítí. ZigBee.
 12. Síťová bezpečnost v praxi.
 13. Trendy síťové bezpečnosti. Shrnutí látky předmětu.

Laboratorní cvičení

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Praktická analýza konkrétního bezpečnostního protokolu.
 2. Praktická implementace zabezpečené komunikace.
 3. Administrace zabezpečené komunikace (SSH, stunel, pgp). Vytváření VPN spojení. Testování bezpečného spojení.

Projekt

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Praktická analýza zabezpečeného protokolu. Analýza vybraného bezpečnostního tématu.