Detail předmětu

Angličtina 2: mírně pokročilí 2

FIT-BAN2Ak. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na rozšíření základní gramatiky: časy, věty časové a podmínkové, infinitiv, členy, nepřímou řeč, atd. Dále se rozvíjí slovní zásoba a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích, psaní dopisů, interview, životopis, vyplňování formulářů. Při práci s technickými texty se studenti seznámí se základní odbornou terminologií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci a písemný projev a seznámí se se základní odbornou terminologií.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování předmětu BAN1, nebo získání "21 - 30" bodů ve vstupním jazykovém testu.

 • doporučená prerekvizita
  • Angličtina 1: mírně pokročilí 1

Způsob a kritéria hodnocení

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách.

Výuka probíhá každý týden formou povinných jazykových cvičení a domácí přípravy.

Učební cíle

Cílem zakončovacího předmětu pro mírně pokročilé studenty je rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatiky a rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: čtení, psaní, mluvení a poslechu. Studenti se seznámí se základní odbornou terminologií.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

K.Harding and R.Appleby: International Express Pre-Intermediate. Third edition. Student´s book.OUP 2014 (EN)
PaedDr.A.Baumgartnerová:Studijní materiály pro výuku a samostatnou práci v předmětu BAN2. (EN)

Doporučená literatura

Murphy, R.: Essential Grammar in Use. With answers. Cambridge University Press, 2010.
Murphy, R.: Essential Grammar in Use. With answers. Cambridge University Press, 2012.
Taylor, L.: International Express Pre-Intermediate. New edition, Student's Book, Units 7 - 12.
Taylor, L.: International Express Pre-Intermediate. Soubor technických odborných textů, New edition, Student's Book, Units 7 - 12.
Pro samostatnou domácí práci: http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Unit 7: Předpřítomný čas prostý ve srovnání s minulým časem prostým. Vyjadřování souhlasu a nesouhlasu.
 2. Unit 7: Procvičení předpřítomného času prostého. Popis grafů. Charakteristika firem.
 3. Unit 8: Způsobová slovesa, vysvětlení a základní procvičení. Tvoření slov a práce se slovníkem.
 4. Unit 8: Procvičení způsobových sloves. Národnosti a odlišné kultury. Reakce na pozvání.
 5. Opakování: Unit 5 - Unit 8.
 6. Unit 9: Předpřítomný čas prostý a průběhový. Pevná slovní spojení. Nabídky a žádosti.
 7. Unit 10: Procvičení předpřítomných časů. Zopakování budoucího času. Získávání informací.
 8. Unit 10: Podmínkové věty prvního typu. Předložky místa. Věk a lidstvo.
 9. Unit 11: Procvičení podmínkových vět prvního typu. Podmínkové věty druhého typu. Popis měst.
 10. Unit 11: Podmínkové věty druhého typu, procvičení. Společenské fráze.
 11. Unit 12: Trpný rod: přítomný čas prostý, minulý čas prostý, předpřítomný čas, čas budoucí. Tvoření slov.
 12. Unit 12: Procvičení trpného rodu. Poděkování za pohostinnost, loučení. Opakování, shrnutí.
 13. Semestrální test.