Detail předmětu

Matematický software

FSI-0MSAk. rok: 2021/2022

Studenti se naučí pracovat s MATLABem. Postupně je probírána algoritmizace postavená na využití specifických prostředcích poskytovaných MATLABem. Výuka probíhá formou ukázek a experimentování na počítači. Zvládnutí probírané látky si studenti ověří zpracováním dvou samostatných projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí používat vývojové a programovací prostředí MATLAB. Získané znalosti si ověří a prohloubí zpracováním dvou semestrálních projektů.

Prerekvizity

Základy programování, základy lineární algebry.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování dvou semestrálních projektů.

Učební cíle

Cílem kurzu je naučit studenty v MATLABu programovat a vytvářet uživatelsky přívětivé aplikace s efektivním využíváním vestavěných nástrojů. To se děje postupným praktickým osvojováním MATLABu, které vyúsťuje do samostatného zpracování zadaných projektů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve cvičeních.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program B-MAI-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Koncept pracovního prostředí Matlabu
2. Přímé použití pracovního prostoru vs. m-skript vs. m-funkce, zadání projektu I
3. Matice vs. buňkové pole, maticová algebra
4. Indexace prohledáváním, tříděním a množinovými operacemi
5. Blokové matice a operace
6. Více o vykreslování grafů
7. Více o souborových operacích
8. Více o řídicích strukturách, chráněné bloky, zadání projektu II
9. Koncept řízení událostmi, grafické uživatelské rozhraní
10. Více o symbolických výpočtech
11. Koncept objektově orientovaného programování, implementace třídy
12. M-cesta, souborová organizace projektu
13. Závěrečné poznámky a shrnutí

eLearning