Detail předmětu

Seminář k diplomové práci II (M-FIN, M-PMO)

FSI-TSRAk. rok: 2021/2022

Každý účastník semináře přednese jednu až dvě patnáctiminutové přednášky o výsledcích svého diplomového projektu formou obvyklou pro krátké konferenční sdělení resp. pro úvodní slovo při obhajobě diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Zkušenost s přípravou a prezentací konferenčního vystoupení.

Prerekvizity

Po studentech je vyžadována aktivní znalost doposud studované látky vztahující se k jejich diplomové práci.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích a přednes referátu.

Učební cíle

Cílem semináře je naučit studenty presentovat výsledky své práce na konferencích a v diskusi je obhajovat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Způsob nahrazení případné zameškané výuky stanovuje vyučující.

Základní literatura

časopis (journal): American Journal of Physics
časopis (journal): Jemná mechanika a optika.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PMO , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-FIN-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Studenti jsou podrobně informování o náležitostech ústního patnáctiminutového vystoupení na konferenci. Každý student přednese patnáctiminutovou přednášku o své diplomové práci a obsah i forma přednášky je diskutována bezprostředně na semináři.