Detail předmětu

Seminář k diplomové práci I (M-FIN, M-PMO)

FSI-TSDAk. rok: 2021/2022

Každý účastník semináře přednese třicetiminutovou přednášku o své diplomové práci. Přednesené téma zpracuje také písemně formou odborného časopiseckého článku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Zkušenost s popularizací do vlastních řad a s přípravou odborné publikace.

Prerekvizity

Po studentech je vyžadována aktivní znalost doposud studované látky vztahující se k jejich diplomové práci.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, přednes referátu a písemné zpracování tématu.

Učební cíle

Cílem semináře je naučit studenty publikovat své výsledky ústní a písemnou formou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Způsob nahrazení případné zameškané výuky stanovuje vyučující.

Základní literatura

časopis (journal): American Journal of Physics
časopis (journal): Jemná mechanika a optika.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PMO , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-FIN-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Studenti jsou podrobně informování o náležitostech ústní (30 min.) i písemné formy odborné publikace.
Každý student přednese třicetiminutovou přednášku o své diplomové práci a obsah i forma přednášky je diskutována bezprostředně na semináři. Obsah přednášky zpracuje rovněž písemně formou odborného časopiseckého článku, který zrecenzuje vyučující.

eLearning