Detail předmětu

Diplomový projekt (PMO)

FSI-TPPAk. rok: 2021/2022

Řízená a kontrolovaná práce při řešení zadaných úkolů diplomové práce. Rozbor dosažených výsledků a diskuse k obsahovému a formálnímu zpracování práce.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Výsledky učení předmětu

Samostatné řešení odborného problému.

Prerekvizity

Znalosti základních principů fyziky získané studiem oboru Fyzikální inženýrství.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování podstatné části diplomové práce.

Učební cíle

Úspěšné a včasné zpracování diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Systematická kontrola vedoucím diplomové práce.

Základní literatura

Podle zadání tématu diplomové práce - aktuální práce, především časopisecké, poskytující výchozí náměty k řešení problematiky diplomové práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PMO , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální podle pokynů vedoucího diplomové práce

Cvičení s počítačovou podporou

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální podle pokynů vedoucího diplomové práce