Detail předmětu

Předdiplomní projekt

FSI-TOJAk. rok: 2021/2022

Předmět je věnován řízené a kontrolované činnosti studentů při řešení diplomové práce a při konečném zpracování její úvodní a teoretické části. Dále je předmět zaměřen na rozbor plnění jednotlivých etap diplomového projektu, na diskusi k dosaženým výsledkům, zejména k výsledkům experimentální práce a k problémům s realizaci experimentálních zařízení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Samostatné řešení dílčích problémů tématu diplomové práce, analýza dosažených výsledků a stanovení dalších postupů.

Prerekvizity

Znalosti základních principů fyziky získané studiem oboru Fyzikální inženýrství.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemné zpracování dílčího problému z tématu diplomové práce.

Učební cíle

Zvládnutí teoretické i experimentální přípravy k řešení tématu diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Systematická kontrola prostřednictvím vedoucího diplomové práce.

Základní literatura

Aktuální práce, především časopisecké, poskytující výchozí náměty k řešení problematiky diplomové práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PMO , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-FIN-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Prezentace práce studentů a diskuse nad tématy související se zadáním diplomové práce.