Detail předmětu

Spolehlivost a jakost

FSI-SSJAk. rok: 2021/2022

Obsahem předmětu jsou základy teorie spolehlivosti a statistických metod řízení jakosti: funkční a číselné charakteristiky spolehlivosti, vybrané typy rozdělení pravděpodobnosti, spolehlivost systému, statistické metody pro výpočet spolehlivosti z naměřených údajů, způsobilost výrobního procesu, regulační diagramy, statistická přejímka. Vypracování projektu spolehlivosti a řízení jakosti na PC pomocí software Statistica a Minitab.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají potřebné znalosti z důležitých partií teorie spolehlivosti a řízení jakosti, které jim umožní s použitím PC modelovat a určovat důležité charakteristiky jakosti technických systémů a procesů na základě statistických dat.

Prerekvizity

Základní a pokročilé metody teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: vypracování projektu.
Podmínky udělení zkoušky: zvládnutí praktických příkladů na PC

Učební cíle

Seznámení studentů oboru Matematické inženýrství s metodami teorie spolehlivosti pro modelování a vyhodnocování spolehlivosti technických systémů, s metodami matematické statistiky pro řízení jakosti výrobních procesů, a s řešením samostatného projektu pomocí statistického softwaru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení je kontrolované a o náhradě zameškané výuky rozhoduje učitel cvičení.

Základní literatura

Ryan, T. P.: Statistical Methods for Quality Improvement , Wiley, 2011 (EN)
Montgomery, Douglas C.:Introduction to Statistical Quality Control /New York :John Wiley & Sons,2001. 4 ed. 796 s. ISBN 0-471-31648-2 (EN)
Ireson, Grant W. Handbook of Reliability Engineering and Management.Hong Kong :McGraw-Hill,1996. 1st Ed. nestr. ISBN 0070127506 (EN)

Doporučená literatura

Kupka, K.: Statistické řízení jakosti, , 0 (CS)
Militký, J.: Statistické techniky v řízení jakosti, , 0 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MAI , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Intervalové odhady v technické praxi.
Testování hypotéz v technické praxi.
Analýza systému měření.
Stabilita a způsobilost procesu.
Základní pojmy spolehlivosti objektů.
Funkční a číselné charakteristiky spolehlivosti.
Rozdělení pravděpodobnosti doby do poruchy.
Odhady pro necenzorované a cenzorované výběry.

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Moderní PC software pro statistické řízení jakosti.
Funkční charakteristiky spolehlivosti.
Číselné charakteristiky spolehlivosti.
Vlastnosti rozdělení pravděpodobnosti doby do poruchy.
Useknuté tvary a směsi rozdělení pravděpodobnosti doby do poruchy.
Přímý výpočet spolehlivosti systému prvků.
Výpočet spolehlivosti systému prvků pomocí grafových metod.
Odhady pro necenzurované a cenzurované soubory.
Stabilita a způsobilost procesu.
Regulace procesu měřením a porovnáním.
Statistická přejímka měřením a porovnáním.
Paretova analýza, toleranční meze.
Fuzzy spolehlivost.