Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M-FLI)

FSI-MD6Ak. rok: 2021/2022

V semináři studenti referují formou třicetiminutové přednášky o výsledcích, které získali při práci na svých diplomových projektech.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student se naučí veřejně vystupovat a přednášet výsledky své práce. Svoje zkušenosti pak využije při prezentování diplomové práce během státní zkoušky a také při vystoupeních na vědeckých konferencích.

Prerekvizity

Předpokládají se jisté znalosti získané během práce na diplomovém projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Diplomové práce jednotlivých studentů
Diplomové práce jednotlivých studentů

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu jsou aktivní účast na seminářích a přednáška o své diplomové práci.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti se učí veřejně vystupovat a prezentovat výsledky své činnosti. Tím se připravují na své vystoupení při obhajobě diplomového projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na semináři je povinná a bude pravidelně kontrolována. V případě omluvené nepřítomnosti bude studentovi uloženo seznámit se s tématem diplomové práce, jejíž prezentaci zmeškal.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace ENI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
    specializace FLI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
    specializace TEP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13 V každém týdnu se uskuteční jeden seminář, na kterém budou referovány diplomové práce jednotlivými diplomanty tak, aby se během semestru dostalo na všechny. Ihned po odreferování budou jednotlivé práce diskutovány.