Detail předmětu

Dynamika energetických strojů a jejich příslušenství

FSI-LDSAk. rok: 2021/2022

Cílem předmětu je seznámit posluchače se vzájemným působením soustav různé fyzikální povahy a jejich dynamickým chováním. Zdůrazněna bude zejména fyzikální stránka a modelování prvků systému v reálných provozních podmínkách. Na základě modelování budou vysvětleny principy diagnostiky a ladění vázaných soustav v energetickém hospodářství.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost diagnostikovat a ladit dynamické soustavy v energetických
provozech s ohledem na přenos hluku a vibrací.

Prerekvizity

Základy hydrodynamiky, termomechaniky a dynamiky těles.

Doporučená nebo povinná literatura

JULIŠ, Karel a Rudolf BREPTA. Mechanika. Díl 2, Dynamika. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. Technický průvodce, sv. 66.
JULIŠ, Karel a Rudolf BREPTA. Mechanika. Díl 2, Dynamika. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. Technický průvodce, sv. 66.
POCHYLÝ, František. Dynamika tekutinových systémů: Určeno pro posl. fak. strojní. 1. vyd. Praha: Mezinárodní organizace novinářů, 1990. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0139-7.
POCHYLÝ, František. Dynamika tekutinových systémů: Určeno pro posl. fak. strojní. 1. vyd. Praha: Mezinárodní organizace novinářů, 1990. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0139-7.
Childs, D., 1993, Turbomachinery Rotordynamics. Phenomena, Modeling and Analysis, John Wiley & Sons, Inc. ISBN-10: 047153840X
Childs, D., 1993, Turbomachinery Rotordynamics. Phenomena, Modeling and Analysis, John Wiley & Sons, Inc. ISBN-10: 047153840X

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - účast na cvičení a zadané úlohy.
Zkouška písemná a ústní.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Pochopení souvislostí při vzájemném působení mechanických,
hydrodynamických, tepelných a elektrických soustav.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře, písemné úlohy na cvičeních.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace ENI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
    specializace FLI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
    specializace TEP , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Souřadnicové systémy. Transformace systémů.
2. Buzení strojů a konstrukcí - silové, kinematické.
3. Kmitání. Frekvence a intenzita tlumení. Stabilita systému.
4. Rezonance. Dynamický tlumič, vyvažování systému.
5. Samobuzené kmitání.
6. Tlumení - vnitřní, vnější, konstrukční.
7. Šíření zvukových vln prostředím.
8. Konstrukční prvky, Ložiska, těsnění, ucpávky.
9. Dynamika rotoru. Vyvažování pružných rotorů.
10. Nelineární dynamické systémy.
11. Modální analýza mechanických soustav.
12. Měření mechanických veličin, snímače.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Souřadnicové systémy. Transformace systémů.
2. Buzení strojů a konstrukcí - silové, kinematické.
3. Kmitání. Frekvence a intenzita tlumení. Stabilita systému.
4. Rezonance. Dynamický tlumič, vyvažování systému.
5. Samobuzené kmitání.
6. Tlumení - vnitřní, vnější, konstrukční.
7. Šíření zvukových vln prostředím.
8. Konstrukční prvky, Ložiska, těsnění, ucpávky.
9. Dynamika rotoru. Vyvažování pružných rotorů.
10. Nelineární dynamické systémy.
11. Modální analýza mechanických soustav.
12. Měření mechanických veličin, snímače.

eLearning