Detail předmětu

Bakalářský projekt (B-STG)

FSI-FDTAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na vypracování bakalářské práce. Obsahuje část teoretického zpracování problému, část experimentální a vyhodnocení výsledků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Schopnost samostatné technické práce.

Prerekvizity

Vykonané dílčí zkoušky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Oponentura práce při státních závěrečných zkouškách.

Učební cíle

Cílem předmětu vypracování bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná a může být specifikována podle pokynů vedoucího diplomové práce.

Základní literatura

Aktuální literatura, která se vztahuje k tematu bakalářské práce (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.

Vedení bakalářské práce

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.