Detail předmětu

Dopravní a manipulační zařízení

FSI-EDOAk. rok: 2021/2022

Manipulace s materiálem a její místo ve výrobě a skladování. Paletizace a kontejnerizace, prostředky pro manipulaci s paletami a kontejnery. Skladové hospodářství, regálové zakladače, motorové vozíky. Jeřáby - druhy, užití, výpočty základních konstrukčních podskupin. Dopravníky s tažným elementem a bez tažného elementu. Základní výpočty. Doprava osob - výtahy, pohyblivé schody a chodníky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Předmět Dopravní a manipulační zařízení umožní studentům získat základní znalosti o směru rozvoje oboru. Dále se seznámí
s řešením některých typických konstrukčních uzlů a mechanizmů. Získané vědomosti umožní orientaci při výběru a návrhu
konkrétního dopravního zařízení.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, fyziky, vyšší matematiky, částí strojů a jejich mechanismů, fyziky materiálů a základů elektrotechniky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

- Zápočet: Účast ve cvičeních. Předložení všech řešených úloh.
- Zkouška: Prověření znalostí ústní zkouškou.

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studenty s významem manipulace s materiálem ve výrobě a skladování. Studenti se seznámí s typickými představiteli manipulačních a skladovacích prostředků, jako jsou kontejnerové jeřáby, regálové zakladače, vysokozdvižné vozíky, mostové jeřáby, dopravníky a nákladní výtahy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičení je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu.

Základní literatura

BIGOŠ, Peter. Teória a stavba zdvíhacích a dopravných zariadení. Košice: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012, 356 s. : il. ISBN 978-80-553-1187-6. (SK)
DIETRICH VON BERG; GÜNTER HOLZWARTH. Krane und Kranbahnen: Berechnung, Konstruktion, Ausführung. 3., neubearb. Aufl. Stuttgart [u.a.]: Teubner, 2001. ISBN 3519252341. (DE)
MCGUIRE, Patrick M. Conveyors: Application, Selection, and Integration. Baton Rouge: CRC Press, 2009. DOI: 10.1201/9781439803905. ISBN 9781439803882. (EN)
SHAPIRO, Lawrence K, Jay P SHAPIRO a Howard I SHAPIRO. Cranes and derricks. 4th ed. McGraw-Hill Professional, 2010. ISBN 0071625577. (EN)
HOFFMANN, Klaus; Krenn. Fördertechnik 1: Bauelemente, Konstruktion, Berechnung. 8 Aufl. s.l.: Oldenbourg Industrieverlag, 2012. ISBN 9783835630598. (DE)
SHIGLEY, Joseph Edward, Charles R. MISCHKE, Richard G. (Richard Gordon) BUDYNAS, Martin HARTL a Miloš VLK. Konstruování strojních součástí. V Brně: VUTIUM, 2010, xxv, 1159 s. : il. ; 26 cm. ISBN 978-80-214-2629-0. (CS)
POLÁK, Jaromír, Jiří PAVLISKA a Aleš SLÍVA. Dopravní a manipulační zařízení I. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. ISBN 8024800438. (CS)
KOVÁČ, Milan a Vladimír KLAPITA. Manipulácia s materiálom v doprave. 1. vyd. V Žiline: EDIS, 2003. ISBN 8080701741. (SK)

Doporučená literatura

BIGOŠ, Peter. Teória a stavba zdvíhacích a dopravných zariadení. Košice: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012, 356 s. : il. ISBN 978-80-553-1187-6. (SK)
DIETRICH VON BERG; GÜNTER HOLZWARTH. Krane und Kranbahnen: Berechnung, Konstruktion, Ausführung. 3., neubearb. Aufl. Stuttgart [u.a.]: Teubner, 2001. ISBN 3519252341. (DE)
MCGUIRE, Patrick M. Conveyors: Application, Selection, and Integration. Baton Rouge: CRC Press, 2009. DOI: 10.1201/9781439803905. ISBN 9781439803882. (EN)
SHAPIRO, Lawrence K, Jay P SHAPIRO a Howard I SHAPIRO. Cranes and derricks. 4th ed. McGraw-Hill Professional, 2010. ISBN 0071625577. (EN)
HOFFMANN, Klaus; Krenn. Fördertechnik 1: Bauelemente, Konstruktion, Berechnung. 8 Aufl. s.l.: Oldenbourg Industrieverlag, 2012. ISBN 9783835630598. (DE)
SHIGLEY, Joseph Edward, Charles R. MISCHKE, Richard G. (Richard Gordon) BUDYNAS, Martin HARTL a Miloš VLK. Konstruování strojních součástí. V Brně: VUTIUM, 2010, xxv, 1159 s. : il. ; 26 cm. ISBN 978-80-214-2629-0. (CS)
POLÁK, Jaromír, Jiří PAVLISKA a Aleš SLÍVA. Dopravní a manipulační zařízení I. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. ISBN 8024800438. (CS)
KOVÁČ, Milan a Vladimír KLAPITA. Manipulácia s materiálom v doprave. 1. vyd. V Žiline: EDIS, 2003. ISBN 8080701741. (SK)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace SSZ , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-SSZ , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Doprava a manipulace ve výrobních technologiích – projekce, konstrukce.
2. Obecný přístup k návrhu pohonů dopravních a manipulačních zařízení.
3. Jeřáby. Rozdělení jeřábů a jejich užití.
4. Vybrané konstrukční prvky jeřábů.
5. Mechanizmus zdvihu, momentové charakteristiky elektromotorů.
6. Mechanizmus pojezdu a otoče.
7. Nosné konstrukce jeřábů.
8. Pásové dopravníky, korečkové elevátory.
9. Redlery, šnekové dopravníky.
10.Válečkové tratě poháněné, gravitační.
11.Výtahy a eskalátory.
12.Kolejová doprava. Speciální principy dopravy.
13.Aplikace technických výpočtů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet lana, kladek a bubnů.
2. Kontrola pevnosti háku.
3. Návrh zdvihového mechanizmu jeřábu.
4. Návrh pojezdového mechanizmu jeřábu.
5. Návrh brzdy pojezdu jeřábu.
6. Stabilita jeřábu.
7. Výpočet pohonu pásového dopravníku.
8. Výpočet spirálového skluzu.
9. Metody řešení příhradových konstrukcí.
10.Výpočet šnekového dopravníku.
11. Výpočet válečkové trati.
12. Aplikace technických výpočtů.
13. Zápočtový test.

eLearning