Detail předmětu

Audiotechnika v angličtině

FEKT-BPC-AH2Ak. rok: 2021/2022

Předmět se zabývá základy zpracování signálu, analogovými a digitálními principy, elektrickými hudebními nástroji, popisu nahrávacího studia, rolemi v nahrávacím studiu, mikrofony, hudebními formáty a audiomasteringem. Zaměřuje se na odbornou slovní zásobu z této oblasti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen v anglickém jazyce:
- popsat základy zpracování signálu, analogové a digitální principy
- vyjmenovat elektrické hudební nástroje, popsat části elektrické kytary
- podrobně popsat nahrávací studio, části, role
- popsat mikrofony, typy a principy fungování
- popsat hudební formáty
- popsat mixážní pult a funkci zvukaře atd.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti angličtiny na úrovni B1 (středně pokročilý).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou cvičení odborného základu. Jsou zapojena odborná videa i odborné články.

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen podle zisku bodů z průběžného a závěrečného testu. Student může získat 0-100 bodů, 40 bodů z průběžného testu a 60 bodů ze závěrečného testu, přičemž pro úspěšné absolvování předmětu musí student získat minimálně 50 bodů.

Osnovy výuky

1. Základy zpracování audio signálu.
2. Principy zpracování analogového a digitálního audio signálu.
3. Elektrické hudební nástroje, popis elektrické kytary.
4. Nahrávací studio, jeho části, vybavení.
5. Role v nahrávacím studiu.
6. Mikrofony, popis, rozdělení, typy.
7. Půlsemestrální test.
8. Zvukový systém, prostorové ozvučení.
9. Mixážní pult, zvukař.
10. Hudební formáty, koncerty.
11. Nahrávání mimo nahrávací studio.
12. Audiomastering.
13. Závěrečný test.

Učební cíle

Cílem předmětu je prostřednictvím odborných přednášek, odborných článků a odborných videí (poslechů) v anglickém jazyce seznámit studenty s vybranými kapitolami z audiotechniky, a zároveň je obeznámit s anglickou terminologií, typickou slovní zásobou a specifickými znaky odborných textů z oblasti zvukové techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení nejsou povinná. Povinné je pouze absolvování závěrečného testu (viz kritéria hodnocení).

Základní literatura

Watkinson, J.: The Art of Digital Audio, 3rd ed. Focal Press, 2001. ISBN 0-240-51587-0 (CS)
Streicher, R., Everest, F., A. The New Stereo Soundbook, 3rd ed. Audio Engineering Associates, 2006. ISBN 978-0-9665162-1-0 (CS)
Davis, G., Jones, R.:The Sound Reinforcement Handbook, 2nd ed. 1988, ISBN 978-0881889000 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 2. ročník, letní semestr, povinný
    specializace AUDB-TECH , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning