Detail předmětu

Semestrální práce

FEKT-BPC-BSEAk. rok: 2021/2022

Samostatná technická práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru Biomedicínská technika a bioinformatika. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit před odbornou komisí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni dosavadní bakalářské etapy studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Semestrální projekt hodnotí odborná komise.

Osnovy výuky

Zpracování individuálního technického projektu, který je koncipován jako úvodní část bakalářské práce. Na semestrální projekt navazuje předmět Bakalářská práce v letním semestru.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování úvodní studie samostatné technické práce studenta vybrané z nabídky oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Základní literatura

Literatura podle zadaného projektu, bude doporučena v rámci zadání. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostatná práce studenta při zpracování individuálního technického projektu