Detail předmětu

Standardizace ve zdravotnictví

FEKT-BPC-STDAk. rok: 2021/2022

Normy pro zdravotnické přístroje-základní norma, elektrická bezpečnost přístrojů, normy pro dílčí přístroje (jejich vztah k základní normě), problémy s medicinálními plyny, radiační bezpečnost, problémy metronomiky, schvalovací proces pro zdravotnickou techniku. Standardy pro zajištění zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni pohlížet na přístroje jak z hlediska jejich konstruktéra tak i jejich uživatele, lékaře i pacienta.

Prerekvizity

Lékařská diagnostická technika,Terapeutická a protetická technika, Zobrazovací systémy v lékařství.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

Normy pro zdravotnické přístroje – základní norma, elektrická bezpečnost přístrojů, normy pro dílčí přístroje (jejich vztah k základní normě), problémy s medicinálními plyny, radiační bezpečnost, problémy metronomiky, schvalovací proces pro zdravotnickou techniku. Standardy pro zajištění zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích.
1.Normy pro zdravotnické přístroje – základní norma. Organizace a řízení zdravotní péče.
2.Elektrická bezpečnost přístrojů – diagnostické přístroje, které používají elektrody na pacientovi.
3.Elektrická bezpečnost přístrojů – terapeutické přístroje, které používají elektrody na pacientovi.
4.Normy pro přístroje pro operační sály a jejich provoz.
5.Normy pro přístroje a pro provoz ARO.
6.Normy pro medicinální plyny – požadavky na plyny, jejich rozvody a požadavky na přístroje, které je užívají.
7.Normy pro pracoviště využívající ionizujícího záření pro diagnostiku.
8. Normy pro pracoviště využívající ionizačního záření pro terapii.
9.Metronomika ve vztahu k ověřování technických parametrů přístrojů v praktickém provozu.
10.Sterilizace ve zdravotnictví – základní pojmy a normy související se sterilizací.
11.Normy pro materiály používané ve zdravotnictví.
12.Schvalovací proces pro zdravotnickou techniku – autorizované zkušebny, prohlášení o shodě a další.

Učební cíle

Cílem předmětu je jednak seznámit posluchače s problémy, které souvisejí s konstrukcí zdravotnické techniky, s jejím uváděním do provozu i se sledováním této techniky v praktickém zdravotnickém provozu, dále pak je upozornit na skutečnosti ke kterým by měli přihlédnout při nákupu takové techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Chmelař M. : Lékařská přístrojová technika I – CERM, s.r.o. 1995 (CS)
Chmelař M.: Lékařská laboratorní technika – VUT Brno 2000 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Normy pro zdravotnické přístroje – základní norma. Organizace a řízení zdravotní péče.
2.Elektrická bezpečnost přístrojů – diagnostické přístroje, které používají elektrody na pacientovi.
3.Elektrická bezpečnost přístrojů – terapeutické přístroje, které používají elektrody na pacientovi.
4.Normy pro přístroje pro operační sály a jejich provoz.
5.Normy pro přístroje a pro provoz ARO.
6.Normy pro medicinální plyny – požadavky na plyny, jejich rozvody a požadavky na přístroje, které je užívají.
7.Normy pro pracoviště využívající ionizujícího záření pro diagnostiku.
8. Normy pro pracoviště využívající ionizačního záření pro terapii.
9.Normy pro přístroje v biochemických a hematologických laboratořích.
10.Metronomika ve vztahu k ověřování technických parametrů přístrojů v praktickém provozu.
11.Sterilizace ve zdravotnictví – základní pojmy a normy související se sterilizací.
12.Normy pro materiály používané ve zdravotnictví
13.Schvalovací proces pro zdravotnickou techniku – autorizované zkušebny, prohlášení o shodě a další.

eLearning