Detail předmětu

Zdravotnická legislativa a právo

FEKT-BPC-ZLPAk. rok: 2021/2022

Předmět se věnuje etice a právu ve zdravotnictví, souhlasu a shodě ve zdravotnictví, civilní, správní a trestně právní odpovědnosti ve zdravotnictví, mlčenlivostí jako ochranou soukromí, výkladu způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání biomedicínského technika a inženýra. Probírá veřejné a soukromé financování ve zdravotnictví, problematiku zdravotnického materiálu, etiku a právo zdravotnického výzkumu, řízenou reprodukci, interupce a euthanasii.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen :
- diskutovat základní principy práva a etiky ve zdravotnictví,
- vysvětlit význam pojmu souhlas a shoda ve zdravotnictví,
- interpretovat pojmy povinnost pečovat a nucená péče ve zdravotnictví,
- popsat civilní, správní a trestně právní odpopvědnost ve zdravotnictví,
- vysvětlit ochranu soukromí mlčenlivostí ve zdravotnictví,
- diskutovat podmínky zaměstnávání techniků ve zdravotnictví,
- popsat podmínky práce se zdravotnickým materiálem,
- vysvětlit etiku a právo ve zdravotnickém výzkumu,
- diskutovat podmínky interupce a euthanasie.

Prerekvizity

Student, který si zapíše tento předmět by měl být schopen diskutovat o základech právního vědomí občana, etice, odpovědnosti, interupcích, euthanasii a organizaci zdravotnictví.


Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet s hodnocením 0 - 100 bodů.

Osnovy výuky

1. Právo a etika ve zdravotnictví.
2. Souhlas a shoda ve zdravotnictví.
3. Povinnost pečovat a nucená péče ve zdravotnictví.
4. Právní odpovědnost ve zdravotnictví.
5. Soukromí a ochrana mlčenlivostí, osobní údaje ve zdravotnictví.
6. Zaměstnání ve zdravotnictví, kvalifikace pracovníků, organizace zdravotnictví.
7. Veřejné a soukromé financování zdravotnictví.
8. Zdravotnický materiál - léky, biologický materiál.
9. Zdravotnický výzkum, jeho etika a právo.
10. Život a smrt - řízená reprodukce, interupce, euthanasie.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci ve struktuře práva ve zdravotnictví, právní odpovědnosti ve zdravotnictví, ochraně soukromí mlčenlivostí, organizaci a zaměstnání ve zdravotnictví, financování zdravotnictví, zdravotnických materiálech a výzkumu, problémech života a smrti.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Seminární výuka je povinná, řádně omluvené zameškané semináře lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Základní literatura

Schelle K.: Základy práva. Eurolex Bohemia, 2006 (CS)
Křepelka F. : Evropské zdravotnické právo. Lexis Nexis, 2004 (CS)
Císařová D.: Trestní právo a zdravotnictví. Lexis Nexis, 2005 (CS)
Stolinová J., Mach J.: Právní odpovědnost ve zdravotnictví. Galén, 1998 (CS)
Haškovcová H.: Lékařská etika. Galén, 2002 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základy práva, systém právního řádu. Zákony a právní normy. Právní vztah.
Struktura legislativy ČR, základy soukromého práva. Struktura Evropského práva.
Nelékařská zdravotnická povolání, atestační zkoušky, registr pracovníků.
Pracovní prostředí ve zdravotnictví, charakteristika, hygienické limity. Ergonomie.
Odpady ve zdravotnickém provozu, strategie nakládání s toxickými a infekčními odpady.
Organizace a technika duševní práce.

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Pojetí a význam práva, systém právního řádu, druhy právních norem, právní vztah.
Ústavní právo ČR. Základy soukromého práva. Evropské právo, evropské občanství.
Získávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, kvalifikační kursy.
Atestační zkoušky, osvědčení, registr pracovníků. Uznání kvalifikace z EU.
Charakteristika zdravotnických pracovišť a hygienické limity mikroklímatu i fyzikálních polí.
Ergonomie a požadavky na pracoviště s PC.
Strategie nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních.

eLearning