Detail předmětu

Hudební teorie 2

FEKT-BPC-HT2Ak. rok: 2021/2022

Základy harmonie, stylové epochy a hudební směry.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- spojit základní harmonické funkce,
- spojit charakteristické spoje v moll,
- vytvořit kadenci,
- rozvést septakord,
- vytvořit modulaci,
- vytvořit harmonický podklad pro sopránovou melodii,
- charakterizovat základní stylové epochy a hudební směry.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení a soustav ladění hudebních nástrojů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mají charakter výkladu, obohaceného nahrávkami a ukázkami partitur.
- Cvičení podporující praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Za zkoušku ve formě testu je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů. Zkouška je zaměřena na znalosti hudební teorie podle osnov předmětů Hudební teorie 1 a 2.

Osnovy výuky

1.-3. čtyřhlasá úprava akordů, kadence,
4.-6. charakteristické spoje v moll,
7.-8 spojování sextakordů a kvartsextakordů,
9-10. dominantní septakord, stylové epochy a hudební směry 1,
11.-12. Modulace, harmonizace sopránu, stylové epochy a hudební směry 2,
12.-13. Hudební formy, hudební stylové epochy, stylové epochy a hudební směry 3.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy hudební teorie, nutnými pro další studium oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Zenkl, L.: ABC hudebních forem
Kofroň, J,:: Učebnice harmonie

Doporučená literatura

Šín, O. : Všeobecná nauka o hudbě. Praha 1949 (CS)
Pícha, F. : Všeobecná hudební nauka. Praha, SHV 1961 (CS)
Kohoutek, C. : Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha, SHV 1965 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 1. ročník, letní semestr, povinný
    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor