Detail předmětu

Moderní fyzika

FEKT-MPC-MFYAk. rok: 2021/2022

Postuláty teorie relativity a jejich důsledky, Lorentzova transformace, světočáry, energie a hybnost v teorii relativity. Kvantování energie, vlnové vlastnosti částic, princip neurčitosti, Hermitovské operátory, Schrödingerova rovnice, částice v potenciálových polích, tunelování bariérou, spin, principy laseru, zářivé přechody, pásová teorie pevných látek.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základními myšlenkami speciální teorie relativity, s nejdůležitějšími modely kvantové mechaniky a s teorií deterministického chaosu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Literatura

Lubomír Skála: Úvod do kvantové mechaniky ACADEMIA 2005
House J.E.: Fundamentals of Quantum Mechanics Academic Press, San Diego, London,..., 1998
Landshoff P., Metherell A.,Rees G.: Essential Quantum Physics Cambridge University Press,1999
Formánek J. : Úvod do kvantové teorie I, II, ACADEMIA, 2004 druhé rozšířené vydání.
Sartori L.: Understanding Relativity University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1996
R.C. Hillborn: Chaos and Nonlinear Dynamics: An Introduction for. Scientists and Engineers, Oxford University Press, Oxford and New. York, 1994
L.Eckertová: Cesty poznávání ve fyzice Prometheus Praha 2004
Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika Vysoké učení technické v Brně Vutium, Prometheus Praha 2000
Serway R., A.: Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics Saunders College Publishing, Philadelphia, London,..., 1996
Jan Horský, Stanislav Bartoň: Relativistický vesmír Ando Publishing Brno 1997
A.Einstein: Teorie relativity VUTIUM Brno 2005
Hiller J., Johnston I., Styer D.: Quantum Mechanics Simulations Wiley, New York, Toronto,..., 1995.
Brandt D., Hiller J., Moloney M.: Modern Physics Simulations Wiley, New York, Toronto,..., 1995

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výukové metody zahrnují přednášky a semináře (numerická cvičení). Předmět je podporován e-learningovým systémem, jenž je však používán pouze jako úložiště přednášek, výukových textů a databáze příkladů. Během semestru se od studentů vyžaduje jedna domácí úloha spočívající v samostatném vyřešení jednoho příkladu či v samostatném zpracování určitého dílčího problému.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Postuláty teorie relativity a jejich důsledky, Lorentzova transformace, světočáry, energie a hybnost v teorii relativity. Kvantování energie, vlnové vlastnosti částic, princip neurčitosti, hermitovské operátory, Schrödingerova rovnice, částice v potenciálových jámách, tunelování bariérou, spin, zářivé přechody, pásová teorie. Chaos v konzervativních a disipativních systémech, deterministický chaos.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejvýznamnějšími myšlenkami, pojmy a zákony fyziky dvacátého století.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program MPC-EEN magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program MPC-EAK magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program MPC-MEL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program MPC-TIT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning