Detail předmětu

Communication Systems for IoT

FEKT-MPA-IOTAk. rok: 2021/2022

Předmět „Průmyslové komunikační systémy“ si klade za cíl seznámit studenty s aktuálními možnostmi přenosu M2M (Machine-To-Machine) dat s využitím drátových či bezdrátových komunikačních technologií/komunikačních protokolů v rámci konceptu průmyslového Internetu věcí (IIoT – Industry Internet of Things), chytré komunikační sítě (Smart Grid), chytrých měst (Smart Cities) a nastupující vize Průmyslu 4.0 (Industry 4.0). Studenti budou seznámeni s hlavními rozdíly mezi M2M a H2H (Human-To-Human) komunikací, následnou potřebou agregace dat v rámci lokální sítě a vhodnou volbou komunikační infrastruktury (Mobilní sítě 2G/3G/4G, NB-IoT, LoRaWAN, SigFox, PLC) s ohledem na velikost zasílaných M2M dat, míru zabezpečení, četnost zasílání M2M dat a omezení použitých zařízení z pohledu použité architektury (ARM, MIPS) či způsobu napájení.

V rámci laboratorních cvičení se studenti prakticky seznámí se základními principy komunikace mezi M2M zařízeními (senzory, aktuátory, …) a zasíláním dat na vzdálený server, kde probíhá následné zpracování (analýza) dat. V úvodní části se studenti seznámí se simulačním nástrojem NS-3 (Network Simulator 3), kdy bude pozornost soustředěna na scénáře realizující přenos M2M dat s využitím mobilních sítí 4G/NB-IoT/LoRaWAN či s využitím Ethernet a PLC. Ve druhé části laboratorních cvičení se studenti prakticky seznámí se senzory pro IIoT a Průmysl 4.0, kdy bude cílem zasílání M2M dat skrze privátní mobilní síť LTE/LTE-A v rámci komunikační infrastruktury VUT FEKT UTKO; veřejné infrastruktury pro nastupující technologii NB-IoT či LoRaWAN/SigFox.

Výsledky učení předmětu

• Definovat základní rozdíly mezi M2M a H2H komunikací. Pochopení základních principů komunikace mezi stroji/senzory/měřicími zařízeními.
• Definovat vhodné umístění agregační brány v rámci komunikační infrastruktury.
• Schopnost navrhnout vhodný agregační mechanismus dle priorit připojených zařízení.
• Schopnost vzdálené konfigurace embedded zařízení s využitím příkazové řádky/terminálu (připojení SSH).
• Schopnost návrhu vlastního formátu datové struktury pro zasílání M2M dat (např. s využitím JSON).
• Vhodně zvolit algoritmy pro zabezpečení přenášených dat s ohledem na využití výkonově omezených (embedded) zařízení.
• Vysvětlit zásadní rozdíly mezi komerčními mobilními sítěmi a proprietárními technologiemi pro přenos M2M dat v rámci IIoT (Industry Internet of Things) a Průmyslu 4.0.Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) na úrovni středoškolského studia.

Literatura

Anton-Haro, C.: Machine-To-Machine (M2M) Communications: Architecture, Performance and Applications, 2015. První vydání. ISBN 978-1782421023. (EN)
Hersent, O., Boswarthick, O., Elloumi, O.: The Internet of Things, 2012. Hoboken, NJ: Wiley. Druhé vydání. ISBN 978-1119994350. (EN)
Liberg, O., Sundberg, M., Wang, E., Bergman, J., Joachim, S.: Cellular Internet of Things: Technologies, Standards, and Performance, 2017. První vydání. ISBN 978-0128124581. (EN)
Alasdair, G.: Industry 4.0: The Industrial Internet of Things, 2016. První vydání. ISBN 978-1484220467. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

0-5 bodů za aktivitu v laboratořích.
0-10 bodů za písemný test v laboratořích, (nepovinná složka).
0-15 bodů vypracování individuální studie
0-70 bodů písemná zkouška za podpory e-learning, povinná část pro absolvování předmětu.
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v problematice vysokorychlostních komunikačních systémů se zaměřením na SDH a Ethernet.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky.
2. Koncept průmyslového Internetu věcí (IIoT – Industry Internet of Things).
3. Koncept chytré komunikační sítě (Smart Grid).
4. Koncept chytrých měst (Smart Cities).
5. Koncept Průmyslu 4.0 (Industry 4.0).
6. Hlavní rozdíly mezi M2M a H2H (Human-To-Human) komunikací.
7. Komunikační protokoly využívané pro přenos M2M (Machine-To-Machine) dat.
8. Agregace dat v rámci lokální sítě.
9. Mobilní sítě 2G/3G/4G jako komunikační infrastruktura.
10. NB-IoT, LoRaWAN jako komunikační infrastruktura.
11. SigFox, PLC jako komunikační infrastruktura.
12. Míra zabezpečení a četnost zasílání M2M dat v rámci zvolené komunikační infrastruktury.
13. Omezení použitých zařízení/senzorů z pohledu architektury (ARM, MIPS) a způsobu napájení.

Cíl

Cílem předmětu je seznámení s aktuálními možnostmi bezdrátového přenosu M2M (Machine-To-Machine) dat, s konceptem průmyslového Internetu věcí (IIoT – Industry Internet of Things), s chytrou komunikační sítí (Smart Grid), dále pak s konceptem chytrých měst (Smart Cities), s navazující vizí Průmyslu 4.0 (Industry 4.0) a dalšími chytrými technologiemi/komunikačními protokoly.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program MPA-EAK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor