Detail předmětu

Computers and Programming

FEKT-BPA-POPAk. rok: 2021/2022

Předmět je věnován základním principům počítačových technologií. Je orientován na získání znalostí o zobrazení číselné a znakové informace, kódování informace, algoritmizaci, počítačových sítích, struktuře počítačů, základům objektově orientového programování a praktických znalostí programování v programovém prostředí MATLAB.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat strukturu počítače,
- vysvětlit základní pojmy informačních technologií,
- zapsat algoritmus v symbolickém jazyce,
- orientovat se v základních principech počítačové komunikace
- vysvětlit základní principy objektově-orientovaného programování,
- porozumět programu napsaném v jazyce Java.
- porozumět programu napsaném ve vývojovém prostředí MATLAB.

Prerekvizity

Student by měl mít základní uživatelské znalosti o počítačových technologiích.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává projekty podle pokynů vyučujících.

Způsob a kritéria hodnocení

až 100 bodů ze cvičení:
- průběžný test (až 35 bodů)
- zápočtový test (až 65 bodů)

Osnovy výuky

1. Zobrazení číselné a znakové informace, kódování informace.
2. Základy vytváření algoritmu a zápis programu v symbolickém jazyku.
3. Přenos informací, počítačové sítě, komunikační protokoly.
4. Základy objektově orientovaného programování.
5. Základy programování v jazyce Java.
6. Organizace počítačů, vnitřní struktura počítačů.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s výpočetní technikou včetně jejího praktického použití. Součástí náplně předmětu jsou základy algoritmizace a programování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná. Řádně omluvené zameškané hodiny lze nahradit po domluvě s vyučujícím.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning