Detail předmětu

Zpracování práškovitých materiálů

FCH-BC_ZPMAk. rok: 2021/2022

Předmět poskytuje teoretické i praktické základy oborů Partikulární systémy a Práškové technologie:
Charakterizace partikulárních systémů, základní parametry partikulárních systémů a jejich měření. Granulometrie a morfologie částicových složek partikulárních systémů.
Transport a manipulace s partikulárními systémy. Procesy drcení, mletí, desintegrace, třídění, separace, homogenizace, segregace, kompaktace, aglomerace, granulace, sušení a tepelná expozice partikulárních látek. Základy těžby surovin.
Povrchové vlastnosti jemnozrnných partikulárních látek, sorpční vlastnosti, transport vlhkosti a rovnovážná vlhkost partikulárních látek, tvorba suspenzí a disperzí. Povrchová úprava partikulárních látek.
Problematika dávkování a vzorkování partikulárních systémů. Sypné vlastnosti práškových materiálů, způsoby měření sypného chování, základy návrhů sil, zásobníků a skladového hospodářství. Specifika měření a regulace procesů s partikulárními systémy.
Aspekty prašnosti. Bezpečnost práce s partikulárními systémy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v teorii a současné praxi používané v současných procesech zpracování práškovitých materiálů.

Prerekvizity

Chemické inženýrství I a II

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouškou hodnocený všeobecný přehled v rozsahu probírané látky.

Osnovy výuky

Charakterizace partikulárních systémů, základní parametry partikulárních systémů a jejich měření. Granulometrie a morfologie částicových složek partikulárních systémů.
Transport a manipulace s partikulárními systémy. Procesy drcení, mletí, desintegrace, třídění, separace, homogenizace, segregace, kompaktace, aglomerace, granulace, sušení a tepelná expozice partikulárních látek. Základy těžby surovin.
Povrchové vlastnosti jemnozrnných partikulárních látek, sorpční vlastnosti, transport vlhkosti a rovnovážná vlhkost partikulárních látek, tvorba suspenzí a disperzí. Povrchová úprava partikulárních látek.
Problematika dávkování a vzorkování partikulárních systémů. Sypné vlastnosti práškových materiálů, způsoby měření sypného chování, základy návrhů sil, zásobníků a skladového hospodářství. Specifika měření a regulace procesů s partikulárními systémy.
Aspekty prašnosti. Bezpečnost práce s partikulárními systémy.

Učební cíle

Seznámit studenty fakulty chemické se základními technologickými možnosti zpracování práškovitých materiálů používanými dnes v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka formou přednášek zabývajících se nejproblematičtějšími uzly technologických uzlů zpracování práškovitých materiálů v praxi. Neustále obnovovaný profil přednášek zabývající se aktuálními problémy procesů chemických, silikátových, potravinářských, farmaceutických a dalších výrob vyžaduje pro úspěšné zvládnutí zkoušky pravidelnou účast na přednáškách - základní doporučená literatura a teze na www stránkách jsou pro zvládnutí zkoušky nedostatečné.

Základní literatura

Barry A. Wills, Napie. M. : Min. Proc. Technology, Elsevier, London 2006. ISBN 13-978-0-750-64450-1.";2006;;1;základní;;en (CS)
M. J. Rhodes : Principles of Powder Technology, John Wiley and sons, LTD, 1990";2012;;1;doporučená;;en (CS)
Hiroaki Masuda: Powder Technology Handbook, Third Edition, Taylor and Francis, New York, 2006,";2012;;1;doporučená;;en (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHM , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHM , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BKCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning