Detail předmětu

Základy výživy

FCH-BC_ZVAk. rok: 2021/2022

Cilem kurzu je seznamit posluchače se základy fyziologie výživy, se základními složkami výživy a jejich úlohou v organismu a metabolismem. Studenti budou seznámeni s různými způsoby výživy (vegetariáni, nemocní,sportovci, děti,...), výživovými doplňky, funkčními potravinami. Kurz rozšiřuje a aplikuje základní poznatky získané v biochemii na vybrané fyziologické aspekty výživy (specializace, regulace).

Výsledky učení předmětu

Naplň kurzu přispěje k rozšiřeni a komplexnímu pohledu posluchačů na potravinářskou problematiku.

Prerekvizity

Studenti by měli mít základní vědomosti o struktuře makromolekul (proteinů, lipidů,sacharidů), eventuelně základní vědomosti z fyziologie člověka.

Doporučená nebo povinná literatura

Sharma Sangita a kolektiv: Klinická výživa a dietologie 2018 (CS)
Němcová, A.: Základy výživy, FCH VUT (elektronická učební podpora, dostupné na: https://moodle.vut.cz/course/view.php?id=241189) (CS)
Kasper Heinrich: Výživa v medicíně a dietetika 2015 (CS)
Wildman R. E. C.: Handbook of nutraceuticals and functional foods. CRC Press, Boca Raton, FL 2001. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončený zkouškou, která má písemnou a ústní část. Pro úspěšné absolvování písemné části musí být dosaženo nejmíň 60% ze 100.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy z vědy o výživě. Stručná anatomie a fyziologie orgánů trávicího traktu. Přehled fyziologie trávení a vstřebávání živin.
2. Žlázy spjaté s trávící soustavou (játra, pankreas). Detoxikační mechanismy. Vylučování látek z těla (ledviny).
3. Esenciální faktory výživy - metabolismus bílkovin.
4. Metabolismus sacharidů.
5. Metabolismus lipidů. Vzájemné vztahy v intermediálním metabolismu.
6. Voda, minerální látky, stopové prvky.
7. Vitaminy.
8. Látková a energetická bilance.
9. Řízení a regulace přijmu potravy, adaptace.
10. Potravinové skupiny, výživové dávky, výživa specifických skupin populace. Dietoterapie.
11. Vybrané hygienické aspekty výživy. Alergie z potravin. Potravinové doplňky.
12. Alternativní způsoby výživy
13. Nové zdroje poravin.

Cíl

Studenti získají základní informace o významu jednotlivých složek lidské potravy pro optimálni průběh metabolických děju, o způsobu zpracování potravy a o alternativnich formách výživy a moderních trendech zajištení potravy pro lidskou populaci. Náplň kurzu přispěje k rozšířeni a komplexnímu pohledu posluchačů na potravinářskou problematiku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHTPO bakalářský

    specializace CHPL , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHTPO bakalářský

    specializace CHPL , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning