Detail předmětu

Výrobní technologie polymerů, kompozitů a silikátů

FCH-BC_VYPAk. rok: 2021/2022

Programem jsou exkurze do výrobních závodů zaměřených na zpracování silikátových, polymerních a kompozitních materiálů. Je zaměřeno na výrobu cementu, betonového zboží, porobetonů, keramických a skleněných produktů, zpracování polymerů technologiemi vstřikování, extruze a vytlačování, vyfukování a rozfukování, kašírování, zatírání, licí materiály, výroba sendvičových konstrukcí, gumárenské technologie - kalandrování, vulkanizace, recyklace. Z kompozitních výrob především výroba skelných laminátu s polyesterovými matricemi pultruzí, ručním kladením, reaktivním injekčním lisováním a stříkáním.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Reálné poznatky a zkušenosti z výrobní technologie.

Prerekvizity

Základy chemie a chemických technologií.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Vzdělávací exkurze - 3 vyučovací hodiny týdně. Doprava je hrazena fakultou v případě cest vzdálenějších než Brno + 1 zóna IDSJMK. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

K udělení zápočtu je třeba zúčastnit se všech exkurzí a odevzdat písemné zprávy o absolvovaných exkurzích, které obsahují informace o navštívených firmách, názvy a principy zhlédnutých technologií, použitých materiálů a příklady aplikací produktů.

Osnovy výuky

Programem jsou exkurze do výrobních závodů zaměřených na zpracování silikátových, polymerních a kompozitních materiálů. Je zaměřeno na výrobu cementu, betonového zboží, porobetonů, keramických a skleněných produktů, zpracování polymerů technologiemi vstřikování, extruze a vytlačování, vyfukování a rozfukování, licí materiály, zatírání, nánosování, výroba sendvičových konstrukcí, gumárenské technologie - kalandrování, vulkanizace. Z kompozitních výrob především výroba skelných laminátu s polyesterovými matricemi pultruzí, ručním kladením, reaktivním injekčním lisováním a stříkáním.
Program exkurzí je realizován po dohodě s firmami podle jejich organizačních možností, studenti navštíví 7 pracovišť a případně také prezentace firem na BVV.

Učební cíle

Získat reálné poznatky z výrobních technologií silikátových, polymerních a kompozitních materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná výuka - je třeba se zúčastnit všech exkurzí, absence je omluvena pouze ze zdravotních důvodů. K udělení zápočtu je třeba ve stanoveném termínu předložit písemné zprávy o všech absolvovaných exkurzích. Zprávy mají obsahovat informace o navštívených firmách, názvy zhlédnutých technologií, použitých materiálů a příklady použití produktů.

Základní literatura

Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL 1988 (CS)
Štěpek J., Zelinger J., Kuta A.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL Praha, Praha 1989 (CS)

Doporučená literatura

Chanda M., Salil K. Roy: Plastic Technology Handbook, CRC 2007, ISBN: 978-0-8493-7039-7, chapter 2 (EN)
Hanykýř V., Havrda J.: Speciální technologie keramiky I. VŠCHT Praha, Praha 1991. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BPCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky