Detail předmětu

Struktura materiálů

FCH-BC_SMAAk. rok: 2021/2022

Úvod do studia materiálů. Vztah struktury a vlastností materiálů. Příprava materiálů. Keramika. Sklo. Anorganická pojiva. Polymery. Kovy, slitiny železa, slitiny neželezných kovů. Kompozity. Degradace materiálů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Student ovládá základní pojmy v chemii materiálů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti získané v 1. ročníku, zejména obecné a anorganické chemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Během přednášek jsou studenti zapojeni formou dotazů k probíhajícímu tématu a i k tématům probraným v minulých přednáškách.
Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou.

Osnovy výuky

Úvod do studia materiálů. Vztah struktury a vlastností materiálů. Příprava materiálů. Keramika. Sklo. Anorganická pojiva. Polymery. Kovy, slitiny železa, slitiny neželezných kovů. Kompozity. Degradace materiálů.

Učební cíle

Cílem je uvést studenta do problematiky chemie materiálů. Student má absolvováním předmětu získat znalosti o pojmech, které bude potřebovat v dalším pokračování studia.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je prováděna pouze formou přednášek, resp. konzultací s vyučujícím. Účast na přednáškách není povinná a není kontrolována. Účast je nicméně doporučena. Studenti, kteří se nemohou zúčastnit přednášek, mají možnost si přednášky stáhnout na www stránkách www.vutbr.cz/elearning.

Základní literatura

Kratochvíl, Švorčík, Vojtěch: Úvod do studia materiálů (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning