Detail předmětu

Powder Technology

FCH-BAO_ZPMAk. rok: 2021/2022

Předmět poskytuje teoretické i praktické základy oborů Partikulární systémy a Práškové technologie:
Charakterizace partikulárních systémů, základní parametry partikulárních systémů a jejich měření. Granulometrie a morfologie částicových složek partikulárních systémů.
Transport a manipulace s partikulárními systémy. Procesy drcení, mletí, desintegrace, třídění, separace, homogenizace, segregace, kompaktace, aglomerace, granulace, sušení a tepelná expozice partikulárních látek. Základy těžby surovin.
Povrchové vlastnosti jemnozrnných partikulárních látek, sorpční vlastnosti, transport vlhkosti a rovnovážná vlhkost partikulárních látek, tvorba suspenzí a disperzí. Povrchová úprava partikulárních látek.
Problematika dávkování a vzorkování partikulárních systémů. Sypné vlastnosti práškových materiálů, způsoby měření sypného chování, základy návrhů sil, zásobníků a skladového hospodářství. Specifika měření a regulace procesů s partikulárními systémy.
Aspekty prašnosti. Bezpečnost práce s partikulárními systémy.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v teorii a současné praxi používané v současných procesech zpracování práškovitých materiálů.

Prerekvizity

Chemické inženýrství I a II

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jednotlivé kapitoly jsou děleny na části přednášené a části odkazované na literární zdroje. Závěrečná ústní zkouška zahrnuje předmět v plném rozsahu přednášené i odkazované části.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouškou hodnocený všeobecný přehled v rozsahu probírané látky. Hodnocení samostatné práce z vybrané kapitoly Powder Technology zpracované písemnou formou.

Osnovy výuky

Charakterizace partikulárních systémů, základní parametry partikulárních systémů a jejich měření. Granulometrie a morfologie částicových složek partikulárních systémů.
Transport a manipulace s partikulárními systémy. Procesy drcení, mletí, desintegrace, třídění, separace, homogenizace, segregace, kompaktace, aglomerace, granulace, sušení a tepelná expozice partikulárních látek. Základy těžby surovin.
Povrchové vlastnosti jemnozrnných partikulárních látek, sorpční vlastnosti, transport vlhkosti a rovnovážná vlhkost partikulárních látek, tvorba suspenzí a disperzí. Povrchová úprava partikulárních látek.
Problematika dávkování a vzorkování partikulárních systémů. Sypné vlastnosti práškových materiálů, způsoby měření sypného chování, základy návrhů sil, zásobníků a skladového hospodářství. Specifika měření a regulace procesů s partikulárními systémy.
Aspekty prašnosti. Bezpečnost práce s partikulárními systémy.

Učební cíle

Seznámit studenty fakulty chemické se základními technologickými možnosti zpracování práškovitých materiálů používanými dnes v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka formou přednášek zabývajících se nejproblematičtějšími uzly technologických uzlů zpracování práškovitých materiálů v praxi. Neustále obnovovaný profil přednášek zabývající se aktuálními problémy procesů chemických, silikátových, potravinářských, farmaceutických a dalších výrob vyžaduje pro úspěšné zvládnutí zkoušky pravidelnou účast na přednáškách - základní doporučená literatura a teze na www stránkách jsou pro zvládnutí zkoušky nedostatečné.

Základní literatura

Barry A. Wills, Napie M. : Min. Proc. Technology, Elsevier, London 2006, ISBN 13-978-0-750-64450-1. (EN)
Himmelblau D. M. : Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering. Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1989. ISBN 0-13-066086-6. (EN)
M. J. Rhodes : Principles of Powder Technology, John Wiley and sons, LTD, 1990 (EN)
Hiroaki Masuda: Powder Technology Handbook, Third Edition, Taylor and Francis, New York, 2006, (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný