Detail předmětu

Chemie a technologie kosmetických výrob

FCH-BC_KCHAk. rok: 2021/2022

Kurz je určen pro posluchače bakalářského studia studijních oborů Potravinářská chemie, Biotechnologie, Spotřební chemie a Chemie pro medicínské aplikace. Klade si za cíl poskytnout studentům základní znalosti a informace z oboru kosmetologie a kosmetické chemie, s důrazem na technologie a zákonitosti kosmetických výrob.
Hlavní náplní kurzu je seznámení se s tématy: význam pojmů kosmetika, kosmetologie, kosmeceutika; příslušná legislativa v České republice / Evropské unii, systémy jakosti při výrobě a distribuci kosmetických přípravků; základy anatomie a fyziologie kůže; úlohy, možnosti a hranice kosmetiky vs. léčiva, technologické parametry kosmetických surovin, specifikace kosmetických surovin; technologie jejich výroby a úpravy; biologicky aktivní látky a zákonitosti jejich technologického zpracování; rozdělení kosmetických prostředků dle aktuálních kritérií; technologické aspekty zásadních kosmetických výrob; specifika konkrétních výrobních postupů; specifikace kosmetických prostředků dle funkce a fyzikálního stavu, zásady vývoje receptury; příslušné technologické a výrobní procesy. V rámci přednášek bude zařazena i exkurze do výrobního podniku a 1 přednáška odborníka z praxe na téma technologie výroby vybraných kosmetických přípravků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou konfrontováni s nejnovějšími poznatky výzkumu v oblasti kosmetologie a technologie kosmetických výrob.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné řádné ukončení předchozích kurzů chemie, fyziky, biologie a biochemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončený zkouškou, která má písemnou část (10 průřezových otázek), následuje ústní přezkoušení. Pro úspěšné absolvování písemné části musí být dosaženo nejmíň 60% ze 100 bodů.

Osnovy výuky

1. Význam pojmů kosmetika, kosmetologie, kosmeceutika.
2. Příslušná legislativa v České republice / Evropské unii, systémy jakosti při výrobě a distribuci kosmetických přípravků.
3. Základy anatomie a fyziologie kůže.
4. Úlohy, možnosti a hranice kosmetiky vs. léčiva.
5. Technologické parametry kosmetických surovin.
6. Specifikace kosmetických surovin dle chemického složení, funkce a účinku.
7. Technologie výroby a úpravy kosmetických surovin.
8. Biologicky aktivní látky, zákonitosti jejich technologického zpracování.
9. Rozdělení kosmetických prostředků dle aktuálních kritérií.
10. Technologické aspekty zásadních kosmetických výrob; specifika konkrétních výrobních postupů.
11. Specifikace kosmetických prostředků dle funkce a fyzikálního stavu, zásady vývoje receptury; příslušné technologické a výrobní procesy.
12. Exkurze do výrobního podniku.
13. Přednáška odborníka z praxe na téma technologie výroby vybraných kosmetických přípravků.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s kosmetickými surovinami a se základními technologiemi výroby a hodnocení kosmetických přípravků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Základní literatura

Hojerová, J.: Materiály. 224 s. SPN Bratislava, 2007. ISBN 978-80-10-01261-9 (SK)
Langmaier, F.: Základy kosmetických výrob. 160 s. UTB Zlín, 2001. ISBN 80-7318-016-2 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning