Detail předmětu

Bytová chemie

FCH-BC_BCHAk. rok: 2021/2022

Kurz je určen pro posluchače bakalářského studia studijních oborů Potravinářská chemie, Biotechnologie. Klade si za cíl poskytnout studentům základní znalosti a informace z oboru bytové chemie.
1. Aktuální legislativa v souvislosti s bytovou chemií v ČR (EU) - REACH
2. Základní rozdělení a surovinové složení prostředků bytové chemie
3. Specifikace prostředků bytové chemie podle jejich funkce
4. Čistící, dezinfekční, deodorační a ošetřující prostředky
5. Prací, čistící a ošetřující prostředky na textilie
6. Prostředky na nábytek
7. Autokosmetika
8. Způsoby vývoje a schvalování nových prostředků

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou konfrontováni s nejnovějšími poznatky výzkumu v oblasti bytové chemie.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné řádné ukončení předchozích kurzů chemie, fyziky, biologie a biochemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti jsou konfrontováni s nejnovějšími poznatky výzkumu v oblasti bytové chemie. Předmět je zakončený zkouškou, která má písemnou a ústní část. Pro úspěšné absolvování písemné části musí být dosaženo nejmíň 60% ze 100.

Osnovy výuky

1. Aktuální legislativa v souvislosti s bytovou chemií v ČR (EU) - REACH
2. Základní rozdělení a surovinové složení prostředků bytové chemie
3. Specifikace prostředků bytové chemie podle jejich funkce
4. Čistící, dezinfekční, deodorační a ošetřující prostředky
5. Prací, čistící a ošetřující prostředky na textilie
6. Prostředky na nábytek
7. Autokosmetika
8. Způsoby vývoje a schvalování nových prostředků

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se surovinami a se základními technologiemi výroby a hodnocení přípravků bytové chemie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Základní literatura

Popelková, M., Bytová chemie - přednášky na FCH VUT 2007-2008, nepublikované (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning