Detail předmětu

Základy psychologie 2 - letní

FaVU-ZPS2Ak. rok: 2021/2022

Člověk a realita a jejich vzájemná interakce. Úvod do problematiky sociální psychologie (témata - společenské pozice, jejich naplňování rolemi, komunikace a sdělování, neverbální komunikace). Stručný popis základních psychologických směrů (gestalt-, behavior-, human-, transpersonal-, bioenergetizační psych. a psychoanalýza). Charakteristika psychických poruch a problémů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Požadavky pro získání zápočtu - povinná 50% účast a vypracování referátu

Prerekvizity

Znalost humanitních předmětů na středoškolské úrovni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT .

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška: písemný test a ústní pohovor.

Osnovy výuky

1. Sociální psychologie - sociabilita, skupina, sociální prostředí,
pojmy - postoje, předsudky, stereotypy, normy, konformizmus, / hierarchie ve skupině - pozice, role, status /
charakter skupin / teritoriální vymezení / doba / kultura / psychologie davu

2. Sociální psychologie - komunikace, interakce, modely
pojmy - sociální percepce / kooperace, kompetitivnost, hostilita, konflikt / asertivita / komunikace uměním /
neverbální komunikace, základní postoje a jejich čtení, modely

3. Základní ps. směry - gestaltizmus, behaviorizmus, psychoenergetizace
pojmy - celek, vhled, reflexologie - I.P.Pavlov, programové učení, aktivace organizmu

4. Základní ps. směry - psychoanalýza
důležití představitelé - S.Freud, C.G.Jung, A.Adler

5. Základní ps. směry - humanizmus, transpersonální psychologie
důležití představitelé - Rogers, Maslow, S.Grof,

6. Psychické poruchy a odchylky, charakteristika dětské psychiky
pojmy - neuróza, psychóza, psychopatie, autizmus, dyslexie, dysgrafie, mutizmus…

7. Charakteristika dětské psychiky
pojmy - antropomorfizmus, topizmus..

Učební cíle

Osvojení základní psychologické terminologie a schopnost popisu funkcí psychiky člověka. Zisk znalosti o obecných teoriích o psychologických aspektech determinace člověka. Doplňkem jsou informace o různých technikách psycho-hygieny, energetizačních a aktivačních praktikách psycho-somatické manipulace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je povinná.

Základní literatura

Hartl P., Hartlová H.: Psychologický slovník. Praha, Portál, 2015, 774 str., ISBN: 978-80-262-0873-0
Výrost J.; Slaměník I.: Sociální psychologie. Praha, Grada, 2008, 416 str., ISBN: 978-80-247-1428-8
Helus Z.: Úvod do psychologie. Praha, Grada, 2018, 312 str., ISBN: 978-80-247-4675-3 (CS)
Hayes N.: Základy sociální psychologie. Praha, Portál, 2013, 168 str., ISBN: 978-80-7367-909-5 (CS)

Doporučená literatura

Noel-Hoeksema S., Frederickson L.B., Wagenaar W.A.: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Přepracované vydání. Praha, Portál 2012, 888 str., ISBN 9788026200833

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor