Detail předmětu

Základy psychologie 1 - zimní

FaVU-ZPS1Ak. rok: 2021/2022

Člověk a realita a jejich vzájemná interakce. Psychické procesy s důrazem na uchopování reality. Úvod do problematiky obecné psychologie (témata - percepce, představy, myšlení, kreativita, motivace, pozornost, paměť, emoce).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Požadavky pro získání zápočtu - povinná 50% účast a vypracování referátu.
Zkouška: písemný test a ústní pohovor.

Prerekvizity

Znalost humanitních předmětů na středoškolské úrovni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT .

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška: písemný test a ústní pohovor.

Osnovy výuky

1. Úvod - základní problematika psychologie, předmět psychologických věd
pojmy - psychika, stimulace, chování, prožívání, organizmus a jeho členění, obecná ps,. ontogenetická ps., sociální ps., ps. osobnosti, ps. umění, patopsychologie…

2. Obecná psychologie - vnímání
pojmy - proces percepce - počitek, vjem, pocit / smysly - zrak, sluch, čich, chuť, hmat, čas, pozice v prostoru / vjemové pole, zákony vnímání a asociace iluze / podprahové vnímání;

3. Obecná psychologie - představy, paměť
pojmy - sny - manifestní a latentní obsah / halucinace / typy paměti - následný obraz, krátkodobá, dlouhodobá / engram / proces zapomínání

4. Obecná psychologie - učení, myšlení
pojmy - podmiňování - negativní/pozitivní posílení / produkty učení - zručnosti, zkušenosti, vědomosti, sociální
reakce / sociální učení / kognitivní a humanistická teorie učení / myšlenkové operace, abstrahování, porovnávání, analýza, syntéza, konkretizace, dedukce, indukce../ myšlenkové formy- pojem, soud, úsudek, tvrzení, teorie, hypotéza, zákon / řeč, logika, sémantika a interpretace, sémantický trojúhelník

5. Obecná psychologie - inteligence, kreativita, pozornost
pojmy - IQ / konvergentní a divergentní typ řešení problému / tvořivost - fluence, flexibilita, originalita, elaborace, senzitivita, redefinice, kreativní osobnost / pozornost - arousal

6. Obecná psychologie - motivace, emoce
pojmy - instinkt, pud, potřeba, postoj / vůle / frustrace, stres, deprivace / úroveň aspirace / základní (nižší) city / reakce, stavy - nálady, vztahy - vášně / afekty / fobie / vyšší city
Učební cíle

Osvojení základní psychologické terminologie a schopnost popisu funkcí psychiky člověka. Zisk znalosti o obecných teoriích o psychologických aspektech determinace člověka. Doplňkem jsou informace o různých technikách psycho-hygieny, energetizačních a aktivačních praktikách psycho-somatické manipulace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je povinná.

Základní literatura

Kulka J.: Psychologie umění. Praha, Grada, 2008, 440 str., ISBN: 978-80-247-2329-7
Nakonečný M.: Lexikon psychologie. Praha, Vodnář 2013, 660 str., ISBN: 978-80-7439-056-2
Helus Z.: Úvod do psychologie. Grada, 2018, 312 str., ISBN: 978-80-247-4675-3 (CS)
Nakonečný M.: Obecná psychologie. Praha, Triton, 2015, 662 str., ISBN: 978-80-7387-929-7 (CS)

Doporučená literatura

Noel-Hoeksema S., Frederickson L.B., Wagenaar W.A.: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda, Přepracované vydání. Praha, Portál 2012, ISBN 9788026200833
Hartl P., Hartlová H.: Psychologický slovník. Praha, Portál, 2015, 774 str., ISBN: 978-80-262-0873-0

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor