Detail předmětu

Základy multimediálních technologií

FaVU-ZMT-ZAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na teoretické i praktické aspekty problematiky multimediálních technologií. Přehled profesionálních softwarových a hardwarových řešení, které se momentálně běžně používají pro multimediální prezentace, tvorbu specifických prostředí, VR a práci s prostorem, interaktivní instalace a živé akce. S tím souvisí také problematika tvorby autorského rozhraní (interface), multimediální performance a používání hyperstrukturálních kompozic s intermediálním přesahem. K tomu je zaměřena praktická část kurzu, která představuje úvod do práce se softwary typu Max/MSP/Jitter a PureData (v zahraničí dnes nejvyužívanější nástroje pro realizaci profesionálních multimediálních prezentací a instalací, nebo pro práci s obrazem a zvukem v reálném čase). Také budou samozřejmě prezentovány jejich alternativy typu EyesWeb, Processing, Adobe, Flash. Veškerá výše uvedená problematika a technologie bude prezentována i s ohledem na možnosti scénického (propojení osvětlovacích technologií s videoprojekcí, detekce pohybu herce na scéně atd.) a hudebního využití (mapování různých vizuálních prvků na zvukové či hudební parametry a obráceně). Výuka bude směrována k možnostem využívat obou nejrozšířenějších platforem osobních počítačů – Apple Mac OS a Windows. Při výuce bude hojně využíváno obrazových a zvukových záznamů již realizovaných multimediálních děl u nás či v zahraničí (David Rokeby, Eric Singer, Art+Com, Palindrome, Drawn, Paul De Marinis atd.).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Orientace v možnostech široké škály nástrojů pro tvorbu interaktivních multimediálních děl, instalací, práci s obrazem a zvukem v reálném čase, multimediálních performancí, interaktivních scénických prvků. Osvojení základního používání technologií MIDI, OSC, DMX. Osvojení modulárních a hyperstrukturálních principů práce s médii.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky a cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet na základě ověření docházky

Osnovy výuky

1) Teoretický úvod do problematiky, objasnění historických souvislostí, vysvětlení pojmů „interaktivita“, či „intermedialita“ atd.
2) Představení široké škály nástrojů, přístrojů a technologií pro realizaci interaktivních systémů, multimediálních instalací, audiovizuálních performancí atd.
3) Ukázka nejpoužívanějších programů, nabídnutí možné alternativy, srovnání nástrojů, které ctí modulární principy multimédií. Podrobnější seznámení s možnostmi tzv.grafických programovacích prostředí a uvedení možností jejich následné aplikace do osobních interaktivních projektů.

Učební cíle

Studenti se seznámí s principy tzv. grafických programovacích prostředí, s možnostmi využití profesionálních softwarových řešení pro multimediální prezentace, jak projektovat a realizovat interaktivní audiovizuální instalaci, multimediální performance. Dále s problematikou tvorby autorského rozhraní (fyzický či virtuální interface) s možností využít lineární nebo nelineární dějovou linii vytvářenou v reálném čase – tvorba a používání hyper-strukturálních kompozic s intermediálním přesahem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře jsou povinné.

Základní literatura

Lev Manovich: The language of New Media.
Miller Puckette: Theory and Technique of Electronic Music.
Herbert M. McLuhan: Člověk, média a elektronická kultura.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor