Detail předmětu

Základy keramické tvorby

FaVU-ZKTAk. rok: 2021/2022

Kurz Základy keramické tvorby představuje formou přednášek a praktických cvičení principy keramické tvorby a základní technikami, jako je modelování, formování, odlévání a vytváření na hrnčířském kruhu, dále na problematiku glazování a výpalu. Seznamuje studenty se specifickými vlastnostmi keramických hmot dle způsobu zpracování, teploty výpalu, obsahu ostřiv atd. Osvojování základních technik keramické tvorby a získávání potřebných dovedností bude zprostředkováno prací na vlastních projektech, případně na zadaných cvičeních.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní orientaci v problematice keramické tvorby. Osvojí si základní techniky keramické tvorby a naučí se zvolit vhodný postup při tvorbě specifických objektů z keramické hlíny a jejich dekoraci.

Prerekvizity

Elementární manuální zručnost, snaha a chuť do práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky doprovázené instruktáží, praktická cvičení vedoucí k osvojení konkrétních dovedností.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet udělen na základě docházky (povinná účast na výuce) a splnění zadaných úkolů.

Osnovy výuky

1) Seznámení s keramickými hmotami a základními principy jejich zpracování.
2) Základní modelovací techniky: modelování z volné ruky, plátování, lepení.
3) Pokročilé modelovací techniky 1: Matrice a šablona jako nejstarší způsoby programování.
4) Pokročilé modelovací techniky 2: Hrnčířský kruh.
5) Realizace studentských návrhů a praktická cvičení.
6) Glazování a dekorace.
7) Výpal.

Učební cíle

Kurz má seznámit studenty s technologiemi a zákonitostmi keramické tvorby, se specifiky jednotlivých materiálů a způsobů práce s nimi. Studenti by si měli na základě praktických cvičení doplněných přednáškami osvojit potřebné dovednosti pro samostatnou práci s keramickou hlínou. Měli by být schopni správně zvolit glazury odpovídající typu použité keramické hlíny a odhadnout vzhled svého díla po výpalu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je nezbytná, tudíž povinná, výuka bude probíhat formou přednášek a formou cvičení, kdy budou studenti vedeni k samostatné práci na cvičebních úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Technologické cvičení

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor