Detail předmětu

Základy fotografie

FaVU-ZAFOTAk. rok: 2021/2022

Kurz seznamuje studenty se základy praktické fotografie. Je úvodem do základů, kompozice, práce se světlem a časem. Vyzkouší si technické možnosti digitální fotografie ve studiu i v exteriéru. Realizují praktická cvičení.
Termíny výuky v ZS 2021/2022: čtvrtky 18:00–20:50 hod.: 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 4/11, 11/11, 18/11, 16/12 (U2/214), učí Rodrigo Morales

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní teoretické a praktické znalosti fotografie a jejího přesahu v dokumentární a umělecké fotografii. Student je schopen vlastní digitální fotografické tvorby. Student bude schopen vytvořit dokumentární fotografie, ale také dokumentační snímky své tvorby. Po absolvování kurzu bude schopen uplatňovat získané poznatky a zkušenosti v rámci své vlastní ateliérové práce.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Seminář a cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě ověření docházky a odevzdaných cvičení.

Osnovy výuky

Termíny zimního semestru 2021/2022: čtvrtky 18:00–20:50 hod.: 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 4/11, 11/11, 18/11, 16/12 (U2/214).

Práce v exteriéru, v reálu a ve studiu, expozice, hloubka ostrosti, práce se světlem a barvou, atd. Vytvoření atmosfér. Praktická ateliérová cvičení. Práce se světelnou technikou. Studenti se seznámí s důležitými tendencemi ve fotografii v evropském a světovém kontextu.

Učební cíle

Získat základní tvůrčí a technické zkušenosti s fotografií po odborné a umělecké stránce. Studenti si osvojí technické dovednosti a znalosti základů kompozice, práce se světlem a časem. Budou schopni jejich uplatnění v praktických cvičeních. Získají nezbytné znalosti pro oblast profesionální tvůrčí fotografie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních a seminářích je povinná.
Termíny výuky v ZS 2021/2022: čtvrtky 18:00–20:50 hod.: 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 4/11, 11/11, 18/11, 16/12 (U2/214), učí Rodrigo Morales

Základní literatura

Freaman, Michael: Fotografie v praxi, Zoner Press 2013 (CS)
Anglenberger, Tom: Základy digitální fotografie, 2013 (CS)
Barnbaun, Bruce: The Art of Photography: A Personal Approach to Artistic Expression, 2017 (EN)

Doporučená literatura

Flusser, Vilém: Za filosofii fotografie, Fra 2013 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Tvůrčí seminář

27 hod., povinná

Vyučující / Lektor