Detail předmětu

Vizuální styly digitálních her 1

FaVU-VSDH1Ak. rok: 2021/2022

Předmět kombinuje teoretickou a praktickou výuku se zaměřením na médium digitální hry a přilehlé pole působnosti. Převážná část předmětu se zaměřuje na identifikaci a analýzu vizuálních stylů a grafických možností současných i historických digitálních her. V této oblasti výuka sleduje paralely mezi současným uměním, digitálními hrami a pohyblivým obrazem napříč platformami. V rámci výuky jsou studentky a studenti seznámeni s možnostmi a způsoby prezentace digitálních her uvnitř i vně institucionálního prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Osvojená terminologie v oblasti vývoje a participační kultury digitálních / videoher her. Orientace v možnostech a způsobech prezentace digitálních her v závislosti na platformě a prostředí. Schopnost srozumitelně charakterizovat vizuální zpracování digitálních her.

Prerekvizity

Zájem o evoluci videoherní kultury a vývoj současných digitálních her.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky doprovázené praktickým cvičením, komentovaným hraním a prezentací životaschopnosti probírané látky. Diskuse a konzultace umožňující vhled do tvůrčích záměrů studentek a studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka (80 %) a aktivní účast ve výuce.

Osnovy výuky

Typologie a terminologie jednotlivých vizuálních stylů digitálních her.
Prezentace digitální hry ve fyzickém a internetovém prostředí.
Typografie a informační grafika v digitálních hrách (HUD, menu, výpravný a informační text).
Participační kultura a prezentace – Fan art, Cosplay, Let’s play, festivaly, e-sport.

Učební cíle

Cílem předmětu je praktické i teoretické seznámení studentek a studentů se současnými možnosti digitálních her a jejich role v různorodých ekosystémech. Porozumění terminologii a obecné orientaci v kulturním prostředí prezentace a vývoje digitálních her. Skrze ukázky z praxe si studentky a studenti porozumí sofistikovaným pracovní metodám a získají hlubší vhled do tématu. Získané dovednosti jsou předpokladem k umocnění autorské tvorby za pomoci tohoto média.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Časový rámec výuky je určen rozvrhem. Výuka se odehrává v počítačové učebně, dle situace i v Ateliéru herních médií FaVU VUT (budova U2). Pro udělení zápočtu je vyžadována docházka alespoň 80 %. Způsob nahrazování výuky je závislý na dohodě s pedagogem a předpokládá doplnění zmeškaných úkolů.

Základní literatura

Jesse Schnell, The Art of Game Design: A Book of Lenses, CRC Press, 2008 (2. vyd. 2014). (EN)
Jesper Jull, The Art of Failure: An Essay on the Pain of Playing Video Games, The MIT Press, 2013 (2. vyd. 2016). (EN)
www.videoherniobcasnik.cz (CS)
www.hristehristehriste.cz (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor