Detail předmětu

Vizuální kompozice v čase 2

FaVU-VKO-LAk. rok: 2021/2022

Kurz umožňuje prohloubení filmových zkušeností a znalostí aplikovaných v oblasti audiovizuální tvorby a umění. Studenti získají teoretické znalosti a praktické zkušenosti natáčení v exteriéru i ve videostudiu. Realizují krátkometrážní filmy a videa v různých žánrech a kombinacích. Cvičení slouží k rozvoji získaných technologických znalostí a k vytvoření původního audiovizuálního díla. Vyučující v letním semestru 2020/2021: Mgr. Rodrigo Morales.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen realizovat krátké audiovizuální celky. Tato praktická cvičení slouží k individuálnímu uchopení rozmanitých možností tvorby. Studenti budou schopni uplatňovat získané poznatky a zkušenosti v rámci své vlastní ateliérové práce. Výstupem budou průběžná cvičení a závěrečný projekt.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Semináře, cvičení, workshopy.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška je udělena za aktivní účast na cvičeních a individuální či týmové plnění zadaných úkolů.

Osnovy výuky

Úvod do literárního zpracování původní myšlenky. Původní myšlenka, námět, syžet. Další možností literárního zpracování. Úvod do typologie: žánry, mezi-žánry v dokumentární tvorbě a fikci. Překračování hranice žánrů. Žánry s přesahem do umělecké fikce a experimentů.
Obhlídky, předlohy, zdroje, prameny. Film analogový a digitální. Praktické cvičení.
Kamera. Světlo. Střih. Zvuková postprodukce. Zvuk jako skladební prvek audiovizuálních umění.
Práce s nehercem. Diegetický zvuk. Nediegetický zvuk.
Zadání cvičení. Vývoj námětu. Obrazová koncepce. Práce se zvukovými složkami. Synchron, asynchron, komentář.
Zadání závěrečného projektu. Praktická cvičení.

Učební cíle

Kurz umožňuje prohloubení odborných znalostí na pomezí specifických přístupů v audiovizuální tvorbě a jiných sférách umění. Student se seznamuje se základy teorie a praxe audiovizuální tvorby. Bude realizovat práce v exteriéru i ve videostudiu. V kurzu je použit koncept Cineinterespacio, který je původní způsob spojení teorie a praxe, který vyučující (Rodrigo Morales) vyvíjel na základě vlastních zkušeností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních a seminářích je povinná.

Základní literatura

Aumont, Jacques: Obraz. NAMU, Praha 2006
Nekes, Werner: Media Magica, DVD-Video, 1996
Petříček, Miroslav: Myšlení obrazem. Úvody FAMU, Praha
Manuály, uživatelská fóra a rozcestníky fy Adobe (www.adobe.com) (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Tvůrčí seminář

32 hod., povinná

Vyučující / Lektor