Detail předmětu

Vizuální kompozice v čase 1

FaVU-VKO-ZAk. rok: 2021/2022

Kurz umožňuje prohloubení filmových zkušeností a znalostí aplikovaných v oblasti audiovizuální tvorby a umění. Studenti získají teoretické znalosti a praktické zkušenosti natáčení v exteriéru i ve videostudiu. Realizují krátkometrážní filmy a videa v různých žánrech a kombinacích. Cvičení slouží k rozvoji získaných technologických znalostí a k vytvoření původního audiovizuálního díla.

Termíny výuky v ZS 2021/2022: pátky 13:00–16:50 hod., 24/9, 1/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 17/12 (U2/214, resp. U2/218), učí Rodrigo Morales

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen realizovat krátké audiovizuální celky. Tato praktická cvičení slouží k individuálnímu uchopení rozmanitých možností tvorby. Studenti budou schopni uplatňovat získané poznatky a zkušenosti v rámci své vlastní ateliérové práce. Výstupem budou průběžná cvičení a závěrečný projekt.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Semináře, cvičení, workshopy.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška je udělena za aktivní účast na cvičeních a individuální či týmové plnění zadaných úkolů.

Osnovy výuky

Termíny zimního semestru 2021/2022: pátky 14:00–17:50 hod., 24/9, 1/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 17/12 (U2/214, resp. U2/216)

Specifické současné a historické vývojové tendence v audiovizuální tvorbě, na pomezí filmu, videa a jiných uměleckých disciplín. Projekce a rozbory jako inspirační základ pro další tvorbu. Během kurzu budou průběžná cvičení a závěrečný projekt. Tato praktická cvičení slouží k individuálnímu uchopení rozmanitých možností tvorby. Reflexe je základním kamen pro diskuzi. Studenti se naučí pracovat svobodně s různými přístupy, které mohou přesahovat limity klasické audiovizuální tvorby.

Učební cíle

Kurz umožňuje prohloubení odborných znalostí na pomezí specifických přístupů v audiovizuální tvorbě a jiných sférách umění. Student se seznamuje se základy teorie a praxe audiovizuální tvorby. Bude realizovat práce v exteriéru i ve videostudiu. V kurzu je použit koncept Cineinterespacio, který je původní způsob spojení teorie a praxe, který vyučující (Rodrigo Morales) vyvíjel na základě vlastních zkušeností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních a seminářích je povinná.
Termíny výuky v ZS 2021/2022: pátky 13:00–16:50 hod., 24/9, 1/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 17/12 (U2/214, resp. U2/218), učí Rodrigo Morales

Základní literatura

Aumont, Jacques: Obraz. NAMU, Praha 2006
Nekes, Werner: Media Magica, DVD-Video, 1996
Manifesty pohyblivého obrazu: barevná hudba, PAF Olomouc 2010

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Tvůrčí seminář

28 hod., povinná

Vyučující / Lektor