Detail předmětu

Umělecký výzkum 1

FaVU-UV3Ak. rok: 2021/2022

proseminář uměleckého výzkumu v oblasti těla a médií zakládající spolupráci mezi studenty a pedagogy Favu a FSS a FF MUNI.
Volitelný seminář, pedagogem z Masarykovy university - religionistou a pedagogem Favu - umělcem, který zpracovává hybridnim způsobem /mezi volnou uměleckou tvorbou a teoretickym vědeckým pojetím/konkrétní témata, vyplývající z vlastni umělecké tvorby studentu i z prostředí sociologického a uměleckého teoretického výzkumu.

Téma kurzu: REVALVACE TÉLA - tělo jako vězení, tělo jako chrám

Pedagogové kurzu:
Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D., vedoucí ateliéru tělového designu
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.,pedagog z Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství Ústavu religionistiky Filozofické fakulty MUNi

- propojení Favu /především ateliéru s hybridním zaměřením – tělový design, environment, performance, média…/ s příbuznými obory na MU /obor gender a obecně sociologické a filosofické obory na FSS a celé MUNI/
- v základu seznámit studenty s možností rozvinutí umělecké myšlenky do „art based research“ – uměleckého výzkumu
- srovnáním se studenty humanitních věd pochopit specifika uměleckého myšlení a uchopování problémů

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

- Student každé ze škol získá možnost nahlédnout předmět svého zájmu opačnou optikou.
- Student umění se seznámí s možností určité systematičnosti své tvorby. Tento způsob práce je typický pro doktorandské studium, proto absolvování semináře může přispět k rozhodnutí toto studium absolvovat.
- Seminář by měl vést k praktickým výsledkům. Jejich podoba se bude odvíjet od řešených témat. Z možného rejstříku se nabízí formulace výzkumů v podobě publikovatelných článků /jako možný vydavatel se nabízí časopis Umělec nebo webové periodikum www.artalkweb.wordpress.com/ . Dále zřízení vlastní webové stránky s pravidelnou publikací prací. Zajímavá by mohla být i vizuální prezentace ve formě hybridní výstavy.
- Seminář povede studenty k tomu, aby byli schopni si vlastní tvorbu a vlastní výzkum také sami manažersky spravovat – tzn. bude sledovat grantové možnosti podle témat, dbát na správnou dokumentaci.
- Vzhledem k tomu, že témata z oblasti těla a médií stojí v centru společenského zájmu, bude úkolem semináře i propojovat studenty s dalšími subjekty, muzei, vědeckými pracovišti, občanskými sdruženími…

Prerekvizity

Preferujeme studenty, které do semináře přivede zkušenost z jejich vlastní tvorby.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zkouškou. Hodnocení je udělováno za společný skupinový projekt.
Projekt se prezentuje na minikonferenci a následně odevzdává v elektronické podobě.

Osnovy výuky

REVALVACE TĚLA - Tělo jako vězení, Tělo jako chrám

13 lekcí - kombinace přenášek a seminářů:
1. úvod – představení předchozích projektů, představcení konceptu a harmonogramu, představení vyučujících
2. přednáška – R - Základní charakteristiky konceptualizace těla ve světových náboženstvích
3. přednáška – U – tělo a rituál / vídeňští akcionisti, rituály v performanci/
4. seminář- utvoření kolektivů, brainstorming témat, cvičení
5. přednáška - R – Dualismus těla a duše v kontextu antiky a biblické tradice
6. přednáška – U – ženské tělo / ritualizace ženského těla ve feministickém umění – Judy Chicago, Schneemann, Rheim/
7. seminář – dušičkový workshop
8. přednáška - R – tělesnost a sexualita a jejich akceptace či odmítání ve velkých náboženských tradicích
9. seminář- prezentace témat jednotlivými skupinami
10. přednáška – U – tělo a bolest / sv. Šebestián, Flanagan, Pane, Mendieta, BDSM/
11. seminář - konzultace rozpracovanosti
12. přednáška - R – Revalvace těla a sexuality v současné religiozitě
13. seminář - konzultace projektů před odevzdáním

Učební cíle

- propojení Favu /především ateliéru s hybridním zaměřením – tělový design, environment, performance, média…/ s příbuznými obory na MU /obor gender a obecně sociologické a filosofické obory na FSS a celé MU/
- v základu seznámit studenty s možností rozvinutí umělecké myšlenky do „art based research“ – uměleckého výzkumu
- srovnáním se studenty humanitních věd pochopit specifika uměleckého myšlení a uchopování problémů
- přehled základních vědeckých metodologických postupů
- průzkum možností dalšího uplatnění výsledků výzkumu – psaní článků, publikace, vizualizace sociologických výzkumů, zapojení se do grantových řízení
- pokus o týmovou práci ve skupinách složených i ze studentů- teoretiků i ze studentů- umělců

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře a přednášky - povinná účast 70%.

Základní literatura

Jones, Amelia, The Artists Body, Phaidon
Eliade Mircea, Posvátné a profánní, Oikoymenh
Doležalová, I., Hamar, E., Bělka, L., Náboženství a tělo, sborník, Ceres

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor