Detail předmětu

Tvorba autorského portfolia

FaVU-TAPAk. rok: 2021/2022

Studenti se během semestrální výuky seznámí s odlišnými způsoby tvorby autorských portfolií. Budou jim představeny rozdíly mezi tištěným a elektronickým portfoliem a informace o tom, jak je prezentace umělecké tvorby důležitá pro jejich budoucí uplatnění (žádosti o stáže a tvůrčí rezidence, studijní pobyty, grantové pobídky, výstavní projekty, reakce na open cally, apod.). Studenti se během praktických seminářů seznámí s potřebnými informacemi o tom, co musí portfolio po obsahové i formální stránce splňovat, naučí se formátovat text (např. CV v ČJ a AJ), vytvářet popisky ke svým dílům (v ČJ a AJ), zajistit si odpovídající fotodokumentaci, a nakonec si sami zhotoví své vlastní autorské portfolio. Během individuálních konzultací bude průběžně docházet ke korekci nedostatků. V rámci předmětu bude zařazen třídílný cyklus přednášek pedagogů FaVU VUT z různých ateliérů a oborů, případně jejich absolventů, kde se studenti seznámí s praktickými informacemi o tom, proč je portfolio důležité k vlastní prezentaci a jaká jsou pravidla a možnosti jeho vytváření. V průběhu semestru budou mít studenti možnost konzultovat podobu svých projektů v Knihařské dílně FaVU VUT, kde si je budou moci na závěr také vytisknout a svázat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Realizace vlastního autorského portfolia v ČJ a AJ. Studenti se seznámí s pracovními postupy, které vedou k úspěšné prezentaci vlastní umělecké tvorby.

Prerekvizity

Běžné uživatelské dovednosti v práci s textovými a grafickými editory.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Praktická cvičení, teoretické přednášky externistů, diskuze, konzultace.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky: zápočet je udělen na základě aktivní účasti na přednáškách, cvičeních a odevzdání praktického výstupu.

Osnovy výuky

Studenti se během semestrální výuky seznámí s odlišnými způsoby tvorby autorských portfolií. Budou jim představeny rozdíly mezi tištěným a elektronickým portfoliem a informace o tom, jak je prezentace umělecké tvorby důležitá pro jejich budoucí uplatnění (žádosti o stáže a tvůrčí rezidence, studijní pobyty, grantové pobídky, výstavní projekty, reakce na open cally, apod.). Studenti se během praktických seminářů seznámí s potřebnými informacemi o tom, co musí portfolio po obsahové i formální stránce splňovat, naučí se formátovat text (např. CV v ČJ a AJ), vytvářet popisky ke svým dílům (v ČJ a AJ), zajistit si odpovídající fotodokumentaci, a nakonec si sami zhotoví své vlastní autorské portfolio. Během individuálních konzultací bude průběžně docházet ke korekci nedostatků. V rámci předmětu bude zařazen třídílný cyklus přednášek pedagogů FaVU VUT z různých ateliérů a oborů, případně jejich absolventů, kde se studenti seznámí s praktickými informacemi o tom, proč je portfolio důležité k vlastní prezentaci a jaká jsou pravidla a možnosti jeho vytváření. V průběhu semestru budou mít studenti možnost konzultovat podobu svých projektů v Knihařské dílně FaVU VUT, kde si je budou moci na závěr také vytisknout a svázat.

Osnova:
1/ Co je to portfolio a k čemu slouží, zásady formátování textu
2/ Seznámení s různými typy autorských portfolií / autorské prezentace
3/ Curriculum vitae
4/ Fotodokumentace
5/ Titulky a texty
6/ Tištěné portfolio
7/ Webové portfolio (spolupráce s KIT)
8/ Konzultace
9/ Tisk a dokončovací práce v Knihařské dílně (možnost tisku a vazby)

Cyklus přednášek:
1/ Přednáška grafického designéra
- grafická úprava autorského portfolia (představení možných způsobů prezentace)
2/ Přednáška fotografa
- jak správně vytvářet fotodokumentaci
3/ Přednáška volného umělce
- jak reagovat na open call, role portfolia v prezentaci vlastní tvorby, apod.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení se s problematikou tvorby autorského portfolia (tištěného či digitálního) na základě praktických cvičení zaměřených na práci s textem, fotodokumentací a grafickou úpravu. Praktická část výuky bude doplněna o dvě odborné přednášky z oblasti grafického designu a tvůrčí fotografie, zařazena bude také teoretická část věnovaná roli sebeprezentace ve vlastní umělecké tvorbě. Předmět bude po obsahové stránce prostupný s náplní předmětu Základy výpočetní techniky II zajišťovaného KIT, kde je řešena problematika programování digitálního portfolia (webová prezentace autorské tvorby). Výstupem semestrálního kurzu bude tištěné autorské portfolio, tak jak vyžaduje platná Směrnice děkana č. 5/2017 Pravidla pro organizaci bakalářského a magisterského studia na FAVU VUT, příl. č. 1, č. 2, odst. 2.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v Knihařské dílně a Počítačové učebně FaVU VUT formou praktických cvičení a tří teoretických přednášek.

Základní literatura

AMBROSE, Gavin a Paul HARRIS. Grafický design: formát. Brno: Computer Press, 2011. Základy designu. ISBN 978-80-251-2966-1.
AMBROSE, Gavin a Paul HARRIS. Grafický design: tisk a dokončovací práce. Brno: Computer Press, 2011. Základy designu. ISBN 978-80-251-2968-5.
BERAN, Vladimír. Aktualizovaný typografický manuál. Osmé vydání. Praha: Kafka design, 2016.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Praktické cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor