Detail předmětu

The Art of Interpreting Film 1

FaVU-TAIFAk. rok: 2021/2022

Předmět se v ak. roce 2020/21 zaměří na filmovou produkci Hollywoodu, Francie a Československa od 40. do 70. let. Speciálním tématem, doprovázejícím výběr filmů, bude konstrukce genderové politiky reflektována ať už ve filmech samotných, či reflektována v pozdější filmové teorii od 70. let do relativní současnosti.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti v průběhu předmětu budou zdokonalovat své jazykové schopnosti - jak mluvené, autentické hovorové angličtině, tak akademické.
Studiem teoretický statí z vybraného metodologického hlediska si udělají představu o škále interpretačních nástrojů filmu (ale aplikovaně literárního díla, do určité míry i díla výtvarného).
Studenti si rozšíří kulturní obzor do spřízněné disciplníny.
Předmět bude zdokonalovat jejich schopnosti kritického a analytického uvažování na rozboru filmového díla pomocí teoretických nástrojů různých interpretačních škol.
Studenti se budou cvičit nejen v porozumnění podstatných myšlenek toho kterého akademického textu, ale zároveň se budou učit svoje názory a interpretace filmového díla srozumitelně a logicky vtělit do psaného textu.
Během semestru napíšou studenti několik krátkých ověřovacích testů ať už na konkrétní film či zadaný text a na konci semestru napíšou esej na zadané téma.

Prerekvizity

Nejsou. Studenti nicméně musejí ovládat angličtinu tak, aby byli schopni číst akademické texty. Minimální doporučovaná úroveň je vyšší pokročilá - tedy upperintermediate.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Projekce filmů, diskuse, četba zadaných textů, ověřování znalostí textů testy.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné - studenti budou na každém semináři průběžně reflektovat zadané filmy/literaturu - jak písemně, tak v následné diskusi.

Osnovy výuky

1. Hollywood melodrama, musical, and film noir of the 1940s and 1950. Alexander Dotty: Making Things Perfectly Queer.
2. Michael Powel and his Peeping Tom. Laura Mulvey - Visual Pleasure and Narrative Cinema. Jackie Stacey: Star Gazing.
3. Hollywood classical cinema of the 1950s: Hitchcock and homophobia. Marnie. Robert J. Corber: In the Name of National Security> Hithcock, Homophobia, and the Political Construction of Gender in Postwar America.
4. New Queer Cinema - 1990s, USA: Todd Haynes. Poison,Far from Heaven.
5. David Lynch and Mulholland Drive.
6. Yan Gonzales. Knife at Heart. Rubby B. Rich: New Queer Cinema - Director's Cut. Juett and Jones: New Queer Cinema in the 21st Century.
7. Nicolas Roeg. The Man Who Fell to the Earth.
8. French New Wave and the Right Bank Films. Allain Ressnais and Marguerite Duras: Hiroshima Mon Amour.
9. Chantal Akerman: Jeanne Dilmann.
10. Ulrike Ottinger: Ticket of No Return, Freak Orlando. Judith Mayne: Women at the Keyhole.
11. Jean Luc Goddard. Vivre sa Vie or One or Two Things I Know About Her. Kovacs: Screening Modernism.
12. Michelangelo Antonioni: The Reporter.

Učební cíle

Cílem je vylepšit analytické a kritické schopnosti studentů na materiálu filmové klasiky. Studenti by jednak měli získat jakési velmi obecné povědomí o zlaté éře filmu - záběr předmětu bude na 50 - 70. léta - jejich prostřednictvím se také něco dozvědět o evropské a americké společnosti této doby. Studenti by se měli naučit lépe porozumnět vizuálním aspektům filmu - práci kamery, sémiotickým aspektům střihu, pozici vypravěče/vs. diváckého subjektu, skryté nebo otevřené ideologii ve filmu obsažené, atd.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Min 75% účast na videokonferencích z MS Teamsů. Aktivní účast na diskusích, relevantnost vstupů odrážející znalost zadaného filmu a textu pro ten který týden. Doplněno písemnými vstupy v rámci online hodiny (chat nebo jiná písemná forma).

Základní literatura

Bordwell and Thompson - Film History (EN)
Laura Mulvey - Visual Pleasure and Narrative Cinema (EN)
Bordwell and Thompson: Film Art: An Introduction (EN)
Robin Wood: Hitchcok's Films Revisited (EN)
Alexander Dotty: Making Things Perfectly Queer (EN)
Robert J. Corber: Cold War Femme. Lesbianism, National Identity, and Holywood Cinema. (EN)
Robert J. Corber: In the Name of National Security. Hitchcock, Homophobia, and (EN)

Doporučená literatura

Tania Modleski - Women Who Knew Too Much (EN)
Mast, Gerald - A SHort History of the Movies (EN)
Christine Ross: Fast Cars, Clean Bodies: Decolonisation and Reordering of French Culture. (EN)
Erens, Patricia: Issues in Feminist Film Criticism (EN)
Sherman Frazer E. Screen Enemies of the Americans (EN)
András Bálint Kovács: Screening Modernism (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor