Detail předmětu

Sound art a experimentální hudba

FaVU-1ZT-ZAk. rok: 2021/2022

Kurz představí formou přednášek a aktivního poslechu (spojeného s analýzou a diskusemi) vybrané kapitoly z dějin sound artu a experimentální hudby. Sound art jako hraniční oblast mezi objektem, skladbou, instalací, interaktivním systémem, performancí představuje interdisciplinární živou sféru propojující výtvarné umění, hudební kompozici, technologie a přináší tak celou řadu otázek, které budou v přednáškách reflektovány. Přednášky jsou zaměřeny na významná díla a postavy sound artu stejně jako i na teorie a estetické koncepce, které změnily a mění podobu hudby 20. a 21. století. Témata, která budou probírána: hluk, konkrétní hudba, elektroakustická hudba, zvuk a prostor, zvuková ekologie, zvukové krajiny, field-recording, algoritmická a generovaná hudba, sonifikace, zvukové instalace, umělá inteligence. Pozornost bude věnována rovněž současné audio-scéně v ČR a ve světě (interpreti, festivaly, výstavy, koncerty).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti si vytvoří přehled o dějinách a aspektech sound artu, elektroakustické hudby, zvukové ekologii, field-recordingu a experimentální zvukové tvorby. Osvojené znalosti jim umožní lépe dekódovat a analyzovat estetické modely soudobé hudby, sound artu, ale obecné zvukové složky audiovizuálních děl.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, rozvíjené aktivním poslechem a diskusemi. V případě uzavření školy, bude výuka probíhat online na platformě MS Teams dle aktuálního rozvrhu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě docházky a aktivní účasti na výuce, dále na základě testu ověřujícího probraná témata a získané znalosti.

Osnovy výuky

1) Osvobození zvuku – seznámení se s koncepty, manifesty, díly a představiteli futurismu a vliv „Art of Noises“ na hudbu 20.stol. Poslech a diskuse.
+ první průlom - musique concréte – práce s nahrávkami, koláž konkrétních zvuků jako kompoziční metoda, Pierre Schaeffere, Piere Henry.
2) Elektronická hudba – Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, Edgar Varese, Piere Boulez, Francois Bayle, EMS, Curtis Roads, Horracio Vaggione, Bjarni Gunnarson, Elian Radigue, B.Parmegiani... – od průkopníků elektronické hudby 50.let až po současné skladatele a tvůrce radikálních estetik. Poslech, analýza, diskuze
3) Kybernetika, kvantová fyzika, relativita, teorie informací – vliv vědeckých objevů na estetiku nové hudby: stochastická hudba, aleatorní hudba, mikrotonální, atonální a spektrální hudba
4) Utopie ? – nové hudební nástroje a technologie (L. Theremin, E.Sholpo, E.Murzin, EMS, Don Buchla...), hi-tech vs. DIY scéna současnosti
5) Minimalismus – návrat k jednoduchosti, koncepce, poslech stěžejních děl (Terry Rilley, Steve Reich, La Monte Young, Phil Nibblock, R.Ikeda...) , vliv na pop-kulturu a techno
6) Ambient a drone – koncepty, pozadí, pozornost, gestalt psychologie, poslech (Brian Eno, Erik Satie, Orb, Biosphere, Aphex Twin, Tim Hecker, Sunn o)))...
7) Soundscapes – seznámení se s konceptem zvukových krajin a problematikou zvukové ekologie. Odkaz díla R. M. Schafera. Field-recording a cvičení poslechu.
8) Zvuk a prostor – využití prostoru jako výrazového prostředku: Poem Electronique, akusmatická hudba, multikanálové koncertní prezentace, akusmonium, zvukové instalace, VR
9) Hudba, nebo objekt? – zvukové instalace a emergence sound artu v galeriích výtvarného umění (Ch.Cox), současné festivaly, instituce, galerie, labely věnující se zvukovým uměním
10) Algoritmická kompozice a generativní hudba, algoritmické zvukové instalace, autonomní systémy a objekty
11) Error – fluxus, glitch, click’n’cuts, noise
12) Experimentální klubová elektronická hudba od 90’po současnost
13) Umělá inteligence, online sdílené kompozice, kreativní databáze, VR

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnou šíří zvukové tvorby, kterou mohou jako umělci do své tvorby v budoucnu zahrnout. Tohoto cíle je dosaženo prostřednictvím představení historicky důležitých děl sound artu a experimentální hudby, a to formou poslechu a následné společné diskuse/analýzy slyšeného a viděného.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce je povinná (docházka alespoň 70 %).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Tvůrčí seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor