Detail předmětu

Současné české a světové umění

FaVU-1CSUAk. rok: 2021/2022

Přehledové přednášky, v nichž se studenti seznámí s hlavními směry, proudy a tendencemi v českém i světovém umění po roce 1980. Vývoj českého umění bude sledován v širších souvislostech (situace po pádu železné opony, zesilování projevů globalizace) i ve vztahu k vývoji lokálního institucionálního provozu umění (vztah Prahy a regionů, působení některých kurátorských osobností, činnost galerií).
Kurz bude v ZS 2020 probíhat formou on-line setkání přes MS Teams.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti se orientují ve vývoji českého umění po roce 1990. Znají práci významných osobností soudobého českého umění a uměleckých skupin. Jsou si vědomi postavení regionálních uměleckých center a znají jejich představitele. Jsou schopni reflektovat vývoj současného českého umění v kontextu dění na mezinárodní scéně.

Prerekvizity

Orientace v dějinách umění 20. století

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, doplněné prezentacemi s reprodukcemi klíčových děl, budou podpořeny společnou diskusí, online formou přes MS Teams.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška formou prezentace zadaného tématu a 50% účast.

Osnovy výuky

1. Úvod: postmoderna, pozdní moderna, tekutá moderna, altermoderna, druhá moderna; co a kdy je současné? Instituce a sběratelství: Mezi estetikou a etikou
2. Umění apropriace a citace (Sherrie Levine, Mike Bidlo, Louise Lawler, Richard Prince, Jeff Koons, Banksy)
3. Umění a politika identit (Barbara Kruger, Jenny Holzer, Martha Rosler, Nan Goldin, Tracy Emin, Cindy Sherman, Guerilla Girls, Robert Mapplethorpe, Félix González-Torres, Kehinde Wiley)
4. Východ vs. Západ po roce 1990 (Dan Perjovschi, Oleg Kulik, Marina Abramović, Tanja Ostojić, Mladen Stilinović)
5. 80. a počátek 90. let (Mutějovice 1983: Magdalena Jetelová, Kurt Gebauer, Stanislav Judl), Tvrdohlaví (Jiří David, Michal Gabriel, Petr Nikl, Jaroslav Róna, František Skála, Čestmír Suška)
6. Nová AVU? Publikační a kurátorské aktivity manželů Ševčíkových v 90. letech (Zkušební provoz, Snížený rozpočet, Perplex); Bezhlavý jezdec (Ján Mančuška, Jan Šerých, Tomáš Vaněk, Josef Bolf)
7. Politika mezi lokálním a globálním (Andres Serrano, Ai Wei Wei); Umělecký aktivismus počátku nového milénia (Pode Bal, Rafani, Jan Jakub Kotík, Guma Guar, Ztohoven, Pavel Karous)
8. Body art a performance (Lenka Klodová, Kateřina Olivová, Jiří Surůvka); Videoart (Mark Ther, Ondřej Brody, Jiří Černický)
9. Koncept (Václav Stratil, Barbora Klímová, Zbyněk Baladrán, Jiří Skála, Jan Šerých, Rafani, Michal Pěchouček, Jan Nálevka); Sociální témata a jejich kritika (Kateřina Šedá)
10. Instalace a objekt (Petr Dub, Kateřina Vincourová, Tomáš Džadoň, Dušan Záhoranský, Václav Magid, Jiří Kovanda, František Kowolowski, Jiří Thýn); Site-specific (Zbyněk Baladrán, Dominik Lang)
11. Tradiční média: malba, kresba (Marie Blabolilová, Tomáš Císařovský, Václav Girsa, Vladimír Skrepl, Vladimír Kokolia, Ivana Lomová, Lubomír Typlt, Vladimír Houdek, Jiří Franta, Anežka Hošková, Vasil Artamonov)
12. Fotografie a její instituce po roce 1990 (Pavel Baňka, Veronika Bromová, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Alena Kotzmanová, Markéta Othová, Aleksandra Vajd a Hynek Alt, Jiří Thýn, Dům fotografie)

Učební cíle

Cílem tohoto kurzu je seznámení s hlavními směry, proudy a tendencemi v umění po roce 1980 s důrazem na české umění. Studenti získají přehled nejen o stavu současného umění, ale rovněž o společenském či institucionálním kontextu jeho vzniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je povinná a je součástí hodnocení.

Základní literatura

BOIS – BUCHLOH – FOSTER – KRAUSSOVÁ, Umění po roce 1900. Praha: Slovart, 2007. (EN)
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7. (CS)
Kolektiv autorů, Dějiny českého výtvarného umění VI (1958 – 2000), svazek 2. Praha: Academia, 2007. (CS)
ŠEVČÍK, Jiří et al. České umění 1980-2010: texty a dokumenty. Vyd. 1. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2011. 980 s. ISBN 978-80-87108-27-7. (CS)

Doporučená literatura

MACHARÁČKOVÁ, Marcela (ed.). Brněnská osmdesátá. Brno : Muzeum města Brna ve spolupráci s TT klubem, 2010 (CS)
MORGANOVÁ, Pavlína (ed.), Začátek století, Plzeň - Řevnice: Západočeská galerie v Plzni - Arbor vitae, 2012. (CS)
LINDAUROVÁ, Lenka a PROCHÁZKOVÁ, Bára, ed. Mezera: mladé umění v Česku 1990-2014. Vyd. 1. V Praze: Společnost Jindřicha Chalupeckého, 2014. 542 s. Magnus art. ISBN 978-80-905317-3-4. (CS)
MORGANOVÁ, Pavlína, ed. Někdy v sukni: umění 90. let. Vyd. 1. Brno: Moravská galerie v Brně, 2014. 302 s. ISBN 978-80-7027-272-5. (CS)
MORTON, Timothy et al. Objekt. Překlad Václav Janoščík a Zdeněk Havlíček. Vydání první. Praha: Kvalitář, s.r.o., 2015. 215 stran. ISBN 978-80-260-8639-0. (CS)
BALADRÁN, Zbyněk, ed. a HAVRÁNEK, Vít, ed. Atlas transformace. Vyd. 1. Praha: Tranzit, 2009. 811 s. ISBN 978-80-87259-03-0. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor