Detail předmětu

Sítotisk - zimní

FaVU-SIT-ZAk. rok: 2021/2022

Předmět Sítotisk je v zimním semestru zaměřen na osvojení si techniky tisku z nepřímé šablony na papír a textil. Studium předmětu umožní zvládnout realizovat vlastní návrhy. Základem je teoretický úvod, který mapuje přehled v oblasti současných technologických možností.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studující se seznámí se základní teorií sítotisku. Osvojí si metody zpracování návrhů pro tisk z nepřímé šablony i samostatnou realizaci. Získají schopnost uplatnit a realizovat vlastní návrhy ve vazbě na současné umělecké tendence.

Prerekvizity

Zájem o grafické techniky tisku z plochy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretické přednášky, praktické ukázky sítotiskových, konzultace.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě docházky a odevzdání tisků zadaných technik realizovaných během výuky:
1. příprava a tisk analogové šablony – tisk jednobarevný velikost A4
2. příprava a tisk digitální šablony – soutisk dvou barev velikost A3
3. příprava a tisk plakátu – soutisk dvou a více barev velikost A2

Osnovy výuky

1. Úvod do teorie sítotisku (přednáška)
2. Přípravné návrhy nepřímé analogové šablony pro tisk
3. Technika analogové nepřímé šablony – tvorba vlastních návrhů, konzultace
4. Technika analogové nepřímé šablony – realizace tisku
5. Přípravné návrhy digitální nepřímé šablony pro tisk
6. Technika digitální nepřímé šablony – tvorba vlastních návrhů, konzultace
7. Technika digitální nepřímé šablony – realizace tisku
8. Technika digitální nepřímé šablony – realizace tisku
9. Přípravné návrhy analogové nebo digitální šablony nepřímé pro tisk plakátu
10. Zvolená technika tisku – tvorba vlastních návrhů, konzultace
11. Zvolená technika tisku – realizace tisku
12. Zvolená technika tisku – realizace tisku

Učební cíle

Cílem předmětu Sítotisk je představit možnosti tisku z plochy a poskytnout studentům prostor pro tvorbu originálních grafických listů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka (tolerovány jsou 2 neomluvené absence).

Doporučená literatura

Ota KOŘÍNEK, Sítotisk a serigrafie. Praha 1991. (CS)
Aleš KREJČA, Grafické techniky. Praha: Aventinum 1994. (CS)
Eduard OVČÁČEK, Česká serigrafie (kat. výst.). Ostrava 1999. (CS)
Eduard OVČÁČEK, Grafické techniky 5: serigrafie a digitální tisk (kat. výst.). Praha 2007 (CS)
Ondřej MICHÁLEK, Magie otisku. Brno 2016. (CS)
Emma DEXTER, Vitamin D: New Perspectives in Drawing, Phaidon Press 2005. (CS)
Screenprinting: The Ultimate Studio Guide from Sketchbook to Squeegee. London: Print Club 2017. (EN)
Silkscreen Masters, Secrets of the World’s Top Screen Printers, Moleskine Books 2018. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Praktické cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor