Detail předmětu

RISO Lab 2

FaVU-RIS2Ak. rok: 2021/2022

Risograph je poměrně málo rozšířený, v posledních letech však stále oblíbenější vysokorychlostní digitální tiskařský systém, který je založen na tisku šablon, podobně jako je tomu v případě technologie sítotisku. Přestože se stroj velmi podobá kopírce, funguje zcela jinak. Po celém světě získal mezi nízkonákladovými tisky popularitu pro své relativně nízké pořizovací náklady, levný provoz, rychlost a zajímavou kvalitu tisku. Stal se oblíbenou tiskařskou technikou pro autorské tisky a plakáty. Studenti se v předmětu postupně, teoreticky i prakticky, seznámí s technologií tisku na Risographu. Dostanou potřebné informace o rozdílech mezi různými tiskovými technologiemi. Naučí se pracovat se způsoby vytváření šablon a obsluhovat tiskový stroj Riso EZ 571E. Součástí výuky je také základní práce se softwary Adobe Photoshop, kde se studenti naučí vytvářet z obrazové předlohy šablonu určenou pro soutisk čtyř barev, a Adobe InDesign, kde prohloubí své dovednosti v oblasti přípravy a exportu dokumentu určeného pro tisk na Risographu. Hlavním cílem předmětu je podpora tvůrčí činnosti studentů v oblasti vytváření nízkonákladových autorských tisků a publikací a také asistence v jejich uměleckém rozvoji.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s technologickou obsluhou digitální tiskárny Risograf EZ 571E a se specifickým způsobem přípravy tiskových dat. Studenti si po praktickém zvládnutí obsluhy stroje zvolí dílčí téma vlastní autorské knihy/publikace/zinu, kterou následně vytisknou ve 35 kopiích formou čtyřbarevného soutisku.

Prerekvizity

Riso Lab 1

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretické přednášky, praktické ukázky tisků a publikací vyhotovených technologií Risograph, praktické ukázky grafických způsobů tvorby matric na tisk, diskuze, konzultace ideových návrhů.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky: zápočet je udělen na základě aktivní účasti na přednáškách a cvičeních a odevzdání praktického výstupu.

Osnovy výuky

1/ Technologické řešení soutisku čtyř barev na tiskovém zařízení Risograph
2/ Příprava a rozdělení obrazu do čtyř kanálů barev pomocí softwaru Adobe Photoshop
3/ Předtisková příprava dat pro soutisk čtyř barev
4/ Tvorba matric pomocí PC pro soutisk čtyř barev
5/ Tisk pomocí digitální tiskárny Risograph
6/ Konzultace nad ideovým návrhem a technologií tisku pro autorskou knihu/publikaci/zin
7/ Předtisková příprava dat, základní vyřazování stránek a export dat v programu Adobe InDesign
8/ Tisk autorská knihy/publikace/zinu

Učební cíle

Cílem předmětu je praktické seznámení se s problematikou technologie tisku na tiskovém zařízení Risograph na základě praktických cvičení zaměřených na soutisk čtyř barev pomocí tiskárny. Studenti se naučí připravit obrazovou předlohu a předtiskovou přípravu pro tisk pomocí softwarových programů Adobe Photoshop a Adobe InDesign. Výstupem bude tištěná autorská kniha/publikace/zin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v Knihařské dílně FaVU VUT formou praktických cvičení a teoretických přednášek. Účast je povinná (tolerovaná absence 20 %).

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

KOMURKI, John Z. Risomania: The New Spirit of Printing. Niggli Verlag, 2016. ISBN 978-3-7212-0966-2.
KOMURKI, John Z. Silkscreen Masters: Secrets of the World's Top Screen Printers. Moleskine srl, 2017. ISBN-13 978-8866131663,
AMBROSE, Gavin a Paul HARRIS. Grafický design: formát. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2966-1.
AMBROSE, Gavin a Paul HARRIS. Grafický design: tisk a dokončovací práce. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2968-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Praktické cvičení

21 hod., povinná

Vyučující / Lektor