Detail předmětu

RISO Lab 1

FaVU-RIS1Ak. rok: 2021/2022

Risograph je poměrně málo rozšířený, v posledních letech však stále oblíbenější vysokorychlostní digitální tiskařský systém, který je založen na tisku šablon, podobně jako je tomu v případě technologie sítotisku. Přestože se stroj velmi podobá kopírce, funguje zcela jinak. Po celém světě získal mezi nízkonákladovými tisky popularitu pro své relativně nízké pořizovací náklady, levný provoz, rychlost a zajímavou kvalitu tisku. Stal se oblíbenou tiskařskou technikou pro autorské tisky a plakáty. Studenti se v předmětu postupně, teoreticky i prakticky, seznámí s technologií tisku na Risographu. Dostanou potřebné informace o rozdílech mezi různými tiskovými technologiemi. Naučí se pracovat se způsoby vytváření šablon a obsluhovat tiskový stroj Riso EZ 571E. Součástí výuky je také základní práce se softwary Adobe Photoshop, kde se studenti naučí vytvářet z obrazové předlohy šablonu určenou pro soutisk čtyř barev, a Adobe InDesign, kde prohloubí své dovednosti v oblasti přípravy a exportu dokumentu určeného pro tisk na Risographu. Hlavním cílem předmětu je podpora tvůrčí činnosti studentů v oblasti vytváření nízkonákladových autorských tisků a publikací a také asistence v jejich uměleckém rozvoji.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s technologickou obsluhou digitální tiskárny Risograf EZ 571E a se specifickým způsobem přípravy tiskových dat. Studenti si po praktickém zvládnutí obsluhy stroje zvolí dílčí téma vlastního autorského plakátu, který následně vytisknou ve 35 kopiích formou dvoubarevného tisku.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování předmětů: Knižní vazba 1, Knižní vazba 2, Sítotisk – zimní, Sítotisk – letní.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretické přednášky, praktické ukázky tisků a publikací vyhotovených technologií Risograph, praktické ukázky grafických způsobů tvorby matric na tisk, diskuze, konzultace ideových návrhů.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky: zápočet je udělen na základě aktivní účasti na přednáškách a cvičeních a odevzdání praktického výstupu (autorského plakátu).

Osnovy výuky

1/ Úvod do technologie tisku na zařízení Risograph
2/ Prohloubení obecných znalostí v oblasti technologie digitálního tisku
3/ Představení technologie přípravy šablon pro tisk
4/ Vytvoření ruční kresby pro dvoubarevný tisk
5/ Tvorba matric pro soutisk dvou barev pomocí digitálního skenování
6/ Tisk pomocí tiskárny Risograph
7/ Tvorba autorského plakátu

Učební cíle

Cílem předmětu je praktické seznámení se s problematikou technologie tisku na tiskovém zařízení Risograph na základě praktických cvičení zaměřených na soutisk dvou barev pomocí tiskárny. Student si osvojí dovednosti spočívající v ruční přípravě obrazové předlohy, naučí se prakticky obsluhovat stroj Riso EZ 571E. Výstupem bude tištěný dvoubarevný autorský plakát.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v Knihařské dílně FaVU VUT formou praktických cvičení a teoretických přednášek. Účast je povinná (tolerovaná absence 20 %).

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

KOMURKI, John Z. Risomania: The New Spirit of Printing. Niggli Verlag, 2016. ISBN 978-3-7212-0966-2. (EN)

Doporučená literatura

KOMURKI, John Z. Silkscreen Masters: Secrets of the World's Top Screen Printers. Moleskine srl, 2017. ISBN-13 978-8866131663, (EN)
AMBROSE, Gavin a Paul HARRIS. Grafický design: formát. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2966-1. (CS)
AMBROSE, Gavin a Paul HARRIS. Grafický design: tisk a dokončovací práce. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2968-5. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Praktické cvičení

21 hod., povinná

Vyučující / Lektor