Detail předmětu

Přehled světových dějin umění 20. století do roku 1945 2

FaVU-1SDU-LAk. rok: 2021/2022

Kurz seznamuje studenty a studentky s přehledem základních myšlenkových konceptů, programů, s výměnou uměleckých forem a s politickými, sociálními a ekonomickými podmínkami umělecké tvorby v první polovině 20. století. Kurz zahrnuje všechny umělecké druhy: malířství, sochařství, design, architekturu, fotografii, asambláž a typografii. Přednášky se rovněž kriticky zabývají i rolí institucí, jako jsou akademie, umělecké organizace, muzea a galerie či umělecká kritika, ve formování uměleckých scén. Výklad obsahuje i kritický pohled na sociální, národnostní a rasové politiky a pohled prizmatem postkolonialismu a feminismu. Studenti a studentky si mají prostřednictvím kurzu osvojit kritické myšlení a základní pojmový aparát pro popis a konceptualizaci uměleckých programů 20. století.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti budou mít základní přehled o uměleckých institucích, klíčových osobnostech a jejich tvorbě, budou schopni rozpoznat základní díla a budou schopni stručně charakterizovat umělecké programy a skupiny umění Evropy, Severní a Latinské Ameriky z let 1925–1945.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti dějin modernity a moderní kultury. Dobrá znalost dějin umění do roku 1925.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, doplněné prezentacemi s reprodukcemi klíčových děl, budou podpořeny společnou diskusí.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalostní test z rozsahu probírané látky.

Osnovy výuky

1. Bauhaus: Dessau (Mies, Breuer, Reich)
2. Avantgarda a ideologie II.: Zvrhlé umění, Speer, Breker, Bauhaus: Berlín
3. Světové výstavy II.: 1933 Chicago, 1937 Paříž, 1939 New York
4. Umění nesmyslu: Schwitters, Ernst, Ray
5. Marcel Duchamp
6. Surrealistický manifest: Breton, Ernst, Dalí; Chagall, Modigliani; Chirico
7. Hollywoodské formy: Art Deco, Lempicka, umění a filmový boom
8. Architektura a design: Wright, Loos, Le Corbusier, Mies
9. Umění Latinské Ameriky: Rivera, Kahlo
10. Moderní fotografie: Day, Käsebier, Coburn, Stieglitz, Moholy-Nagy, Keppler, Hine, Langeová, Ray
11. Zrod moderního muzea: Barr a MoMA, Guggenheim a spekulativní ikonoklasmus
12. Krach ducha dějin: moderní umění a migrace

Učební cíle

Představit významné osobnosti, díla, umělecké skupiny, programy a instituce umění Evropy a Severní a Latinské Ameriky z let 1925–1945, představit současné myšlení o moderním umění a charakterizovat klíčové dobové i současné texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka (tolerovány jsou 3 neomluvené absence).

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Gombrich, E., Příběh umění, Praha, 1992. (CS)
Foster, H.; Krauss R.; Bois, Y.-A.; Buchloh B. H. D., Umění po roce 1900, Praha 2007 (CS)
Clark, T. J., Farewell to an Idea. Episodes from a History of Modernism. New Haven a London 1999 (CS)
Haas, F., Architektura 20. století. Praha 1978 (CS)
Schapiro, M., Modern Art. 19th&20th Centuries. New York 1968 (CS)
Krauss,R., The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge, Mass. 1985 (CS)
Lamač, M., Myšlenky moderních malířů. Praha 1989 (CS)
Halada, J.; Hlavačka, M., Světové výstavy : od Londýna 1851 po Hannover 2000, Praha 2000 (CS)
Masheck, J., Adolf Loos: The Art of Architecture, New York 2013 (CS)
Harrison, Ch.; Wood, P. (eds.), Art in theory, 1900-2000: an anthology of changing ideas. Malden 2003 (CS)
Levine, N., Architecture of Frank Lloyd Wright, Princeton 1997 (CS)
Johnson, W., S.: Dějiny fotografie, Praha 2001 (CS)
Fiedler, J.; Ackermann, U., Bauhaus, Kolín n. Rýnem 2006 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor