Detail předmětu

Přehled dějin umění pravěku a starověku

FaVU-1DUPS-ZAk. rok: 2021/2022

Předmět je součástí přednáškového cyklu, který probíhá celým bakalářským studiem. Studenti jsou v chronologickém sledu seznamováni s hlavními epochami, slohy, proudy, směry, osobnostmi a architektonickými, sochařskými a malířskými díly dějin umění od nejstarších dob po současnost ve světě a na území ČR. Přednášky 1. ročníku začínají pravěkými jeskynními malbami a končí italskou renesancí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Student by měl získat základní představu o dějinách umění z hlediska časové posloupnosti jejich vývoje, formálních, obsahových a technologických proměn, přičemž by mu tyto znalosti sloužily jako inspirační orientace v jeho vlastní tvůrčí práci.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti z dějin umění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se odehrává formou přednášek doprovázených prezentací obrazového materiálu z digitálních nosičů.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškách nad 50%.

Osnovy výuky

Přednášky zahrnují období pravěku a starověku.
1. Prehistorie - pravěká materiální kultura a počátky umění
2. Kultury, kategorie umění, jejich funkce, společenský kontext, významné lokality
3. Prehistorie a lokality na českém území
4. Úvod do problematiky starověkých kultur
5. Umění Egypta
6. Mezopotámie
7. Minojská a mykénská kultura, umění Řecka
8. Řecká klasika a její návraty v historii
9. Helénismus
10.Etruskové a umění římské doby
11. Přínos Římanů v oblasti architektury, sochařství a malířství
12. Zobrazování člověka (hlava, tvář, podobizna, portrét a jeho sémiotika).

V rámci starověku je prezentováno umění Egypta, Mezopotámie, Řecka a Říma, včetně egejského a etruského umění. Počátek středověkého umění je sledován na starokřesťanských, předbyzantských a byzantských dílech. Problematika předrománského a románského umění se týká především Francii a českých zemích. U gotického slohu je hlavní pozornost věnována kromě Francie, Německa a Itálie českému gotickému umění od 30. let 13. století do husitských válek.

Učební cíle

Seznámit studenty s náročnou a specifickou problematikou architektury a výtvarného umění tak, jak se utvářely a rozvíjely od nejstarších dob. Výuka není omezena jen na základní fakta, ale zaměřuje se také na slohové, sociální, ikonografické, technologické a pojmové stránky umění. Studenti jsou upozorňováni na četné souvislosti mezi starým a moderním uměním.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Základní literatura

Antonín Matějček, Dějepis umění I-IV, Praha 1922-1929
Jose Pijoan, Dějiny umění I_VI, Praha 1977-1980
Dějiny českého výtvarného umění I-II, Praha 1984-1989

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky zahrnují období pravěku, starověku a podstatné části středověku. V rámci starověku je prezentováno umění Egypta, Mezopotámie, Řecka a Říma, včetně egejského a etruského umění. Počátek středověkého umění je sledován na starokřesťanských, předbyzantských a byzantských dílech. Problematika předrománského a románského umění se týká především Francii a českých zemích. U gotického slohu je hlavní pozornost věnována kromě Francie, Německa a Itálie českému gotickému umění od 30. let 13. století do husitských válek.