Detail předmětu

Obrazová postprodukce

FaVU-OBRPO-LAk. rok: 2021/2022

Předmět je rozvržen do šesti bloků po třech (čtyřech) hodinách; každý blok je rozdělený do dvou částí. První polovina, určená začátečníkům v počítačové grafice, je zaměřena na zvládnutí základů práce s vektorovou a rastrovou grafikou (kreslení křivek, úpravy fotografií, přípravu textur atd.) s ohledem na další použití v After Effects / Premiere / Cinema 4D. Druhá část každého bloku probírá určité tematické okruhy a na dílčích úkolech představuje typické pracovní postupy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Osvojení si práce v soudobých programech a metodách využívaných při zpracovávání videoobrazu.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky spojené s praktickým cvičením na počítači.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě docházky nebo diskuze nad realizací vlastního projektu studenta v oblasti obrazové postprodukce.

Osnovy výuky

Praktická cvičení.

1. Úvod do pohyblivé grafiky v After Effects
Orientace v prostředí AE; ukázky běžného i méně obvyklého použití aplikace. Nastavení kompozice – realizace scény v ploše a v trojrozměrném prostoru – typy světel; osvětlení 3D scény – nastavení kamery; základy práce s optikou kamery – časová osa; klíčové snímky – nástroje pro animaci; vykreslování cest; pohyb objektu po křivce – výstupní formáty a rendering kompozice.

2. Animovaná loutka
Návrh ploškové loutky v Illustratoru / Photoshopu – nastavení a propojení kloubů loutky v After Effects – pohybové fáze – vytváření smyček a možnosti jejich dalšího použití – práce se špendlíky; nástroj Puppet Pin pro deformace mřížky – plugin DUIK pro inverzní kinematiku.

3. Postprodukce videa (spolupráce After Effects a Premiere)
Vizuální efekty AE; ukázky vzájemných kombinací – úpravy barev – zelené / modré pozadí; nástroje pro klíčování – sledování a stabilizace pohybu – masky v pohyblivém obraze; nástroj Roto Brush – Adobe Dynamic Link; editace videa v Adobe Premiere.

4. Motion design (tvorba animovaných titulků a informační grafiky)
Animovaný text v AE – přednastavené animace; efekty a jejich kombinace – možnosti propojení grafiky a videa; využití prázdných objektů – používání skriptů; pohyblivá grafika bez klíčových snímků.

5. Spolupráce After Effects + Cinema 4D (video a 3D objekty)
Vykreslovací moduly AE – 3D tracking (trasování) – export kompozice pro C4D – základy 3D modelování; práce s křivkami; objekty NURBS pro generování trojrozměrných tvarů – nastavení materiálů a světel – rendering v C4D.

6. Animovaný klip (shrnutí)
Návrh a realizace vlastní kompozice z fotografií, kreseb, maleb; kombinace vektorové i rastrové grafiky a videa – použití textur – vizuální efekty – animované texty, loutky a další objekty – pokročilé techniky práce se světly a kamerou.

Učební cíle

Cílem kurzu je pomoci studentům ovládnout takové technické prostředky a tvůrčí postupy při zpracování pohyblivého obrazu, kterými nejpříměji vyjádří své představy a cíle. Cyklus je rozvržen do šesti praktických seminářů, lektorovaných Pavlem Ryškou a Filipem Cenkem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky a cvičení jsou nepovinná po individuální domluvě s vyučujícím a realizaci vlastního projektu během kurzu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vyjde z dovedností a požadavků přihlášených studentů.