Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Video - zimní

FaVU-B4VI-ZAk. rok: 2021/2022

Naučit se využívat vlastní umělecký potenciál. Studenti se soustřeďují na přípravu na praktickou část bakalářské zkoušky, vyhledávají pro sebe nejvhodnější téma a realizační formu s předpokladem veřejné prezentace. Autorské projekty a jejich praktická realizace v rámci nových médií: Na rozdíl od dosavadní "horizontální" orientace - kde studenti zejména hledali svoje "vlastní" cesty, polohy - zde jde o "vertikální" práci s už nalezenou problematikou: Ponor do jednotlivých autorských projektů. Pedagogové atelieru se konzultacemi speciálně zaměří na (studentem) vybranou tématiku - doporučí speciální odbornou literaturu, případně zprostředkují kontakty s odborníky z jiného atelieru/školy. Tato modelová situace slouží jako konceptuální příprava pro bakalářskou práci (v letním semestru čtvrtého ročníku).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace bakalářského projektu.

Prerekvizity

Schopnost pojednat samostatně zadaný ateliérový úkol.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Analytický rozbor děl a příkladů z historie filmu a vizuálního umění vážících se k předmětu studia.
Rozhovor v rámci individuálních a skupinových prezentací studentských prací v rámci ateliérových setkání.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Autorské projekty a jejich praktická realizace v rámci nových médií. Na rozdíl od dosavadní "horizontální" orientace - kde studenti zejména hledali svoje "vlastní" cesty, polohy - zde jde o (jakési) "vertikální" prohloubení v (už nalezené) problematice: Ponor do jednotlivých autorských projektů. Pedagogové atelieru se konzultacemi speciálně zaměří na (studentem) vybranou tématiku - doporučí speciální odbornou literaturu, případně zprostředkují kontakty s jinými odborníky ( z jiného atelieru / školy). Vznikne tzv. týmová práce, kde pedagog částečným vstupem do procesu vytvoření teoreticko-praktického výsledku se stane (určitým způsobem) spoluautorem...
Vzpomínaná modelová situace - proces - slouží jako konceptuální příprava pro bakalářskou práci (v letním semestru čtvrtého ročníku).

Učební cíle

Studenti se soustřeďují na vykonání praktické části bakalářské zkoušky, vyhledávají pro sebe nejvhodnější téma a realizační formu s předpokladem veřejné prezentace. Zároveň předloží ke schválení projekt svého magisterského studia.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Doporučená literatura

Dempsey, Amy : Umelecké styly, školy a hnutí
Carriére, Jean-Claude : Vyprávět příbeh
Benjamin, Walter : Iluminácie

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.