Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Tělový design - letní

FaVU-B4TD-LAk. rok: 2021/2022

Studenti se soustřeďují na vykonání praktické části bakalářské zkoušky, vyhledávají pro sebe nejvhodnější téma a realizační formu s předpokladem veřejné prezentace. Zároveň předloží ke konzultaci projekt svého magisterského studia.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Předně realizace bakalářského projektu.
Studentka/student je schopen samostatné tvorby. Má již v základních rysech vybrané své téma a pomalu získává svůj autorský rukopis.
Dokáže organicky pracovat s teoretickými zdroji informací o svém tématu. Stejně tak dokáže své praktické umělecké dílo doprovodit i fundovaným textovým doplňkem.
Studentka/student rovněž dokáže vidět své místo v souvislostech výtvarného umění na příslušné úrovni. Orientuje se v uměleckém provozu.

Prerekvizity

Obeznámenost s principy a chodem ateliéru.
Schopnost samostatné tvorby.
Schopnost verbální a vizuální komunikace.
Základy práce s počítačovými programy pro editaci fotografií a videa.
Přehled o základním možnostech dokumentování časově determinované akce.
Základní schopnost produkčně naplánovat umělecký projekt.
Schopnost číst a rozumět teoretické literatuře v českém jazyce.
Schopnost písemně zpracovat středně rozsáhlý umělecký projekt.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní metodou je konzultace. Ostatní doplňkové metody jako
- workshop - zaměřený na praktické složky tvorby - minimálně 1 za semestr - např. fyzické cvičení vhodné pro performance, workshop střihu oděvu, workshop práce s různými materiály
- konzultace s hostkou/hostem - konzultace individuálních projektů s pozvanou/ým odbornicí/íkem - obvykle před koncem semestru
- exkurze - vetšinou v souvislosti se společným projektem
- odborné prezentace - v souvislosti se společným projektem
- výjezdové soustředění
jsou pro studenty 8. semestru dobrovolné.

Způsob a kritéria hodnocení

Při minimálně 60% účasti na konzultacích student získá zápočet z předmětu.
Bakalářský projekt vyvrcholí v bakalářské prezentaci, kterou hodnotí komise.

Osnovy výuky

Zaměření na závěrečnou bakalářskou ateliérovou práci, kterou student vykoná samostatně.
Pravidelné konzultace podle individuálního rozvrhu.

Učební cíle

Práce na samostatné bakalářské práci.
Zařazení vlastní tvorby do kontextu současného umění.
Schopnost práce na uměleckém díle a jeho textovém doplňku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná přítomnost v konzultačních hodinách 60%.
Odevzdaná fotodokumentace bakalářské práce.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Timothy Leary:"Chaos a Kyber kultura", MaŤa Dharmagaia
Tracey Warr ed., Artist´s body (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.