Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Malířství 2 - zimní

FaVU-B4M2-ZAk. rok: 2021/2022

Semestr je zaměřen jak na pokračující rozvoj individuálního uměleckého projevu a kulturního rozhledu, tak na takřka úřednickou součást umělecké tvorby, prezentaci svého díla /portfolio, webové stránky, eseje o svém díle/, uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu a schopnost se přihlásit a pojmenovat svoji pozici v jeho rámci. Dále je nutné, aby se student podílel na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit. V této fázi pokračuje nastavený princip studia, to znamená stáže,výměny a poznávací studijní pobyty. Nadále je kladen důraz na formální a obsahovou stránku tvorby. Formou písemných kritických příspěvků na ateliérovém blogu, webu nebo jiném dostupném funkčním médiu si student tříbí a ujasňuje svá východiska, názory a další směřování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace bakalářského projektu.

Prerekvizity

Splněné teoretické předměty.
Účast na ateliérových schůzkách.
Absolutorium šestého semestru.
Efektivně se ozvíjející osobnostní a umělecký potenciál.
Odborná orientace v současné problematice zvoleného média.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kolektivní konzultace a diskuse.
Exkurze výstav a jejich rozbor.
Výuka probíhá formou kolektivní diskuse v kruhu nad tématy a konkrétními pracemi.
Práce je nahlížena z hlediska užití formy, přístupnosti potenciálního diváka a kontextu vznikajícího díla.
Závěrečná klauzurní práce je doprovozena nehodnocenou textovou částí.
Individuálně rozvíjet především myšlení a integritu umělecké tvorby a osobnosti.
Na základě hledání podobností a konfrontace etablovaného umění se svýmy výstupy, uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu a schopnost se přihlásit a pojmenovat svoji pozici v jeho rámci.
Dále je nutné, aby se student podílel na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit
Vyslání na studijní cestu kde se student bude konfrontovat s jiným prostředím - stáž, výměna či přestup do jiného ateliéru, jak v rámci školy, tak v rámci celosvětového dostupného školního systému.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Kontinuální rozvoj dovedností ve zvoleném médiu.
Rozvoj osobnosti.
Studium současného umění v oboru.
Pravidelné konzultace kontinuálních výkonů.
Vypacování textové správy ke klauzurní práci s důrazem na sebereflexi.
Exkurze výstav a jejich rozbor.
Rozvíjení intelektuálních schopností.
Prezentace uměleckého díla /portfolio, webové stránky/
Uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu
Podíl na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit.
Absolutorium tuzemské či zahraniční stáže za účelem ověření si dosažených kvalit v jiném prostředí.
Směřování k uvědomělé sovislé samostatné umělecké činnosti.

Učební cíle

Rozvoj kresby, malby i dalších možných vyjadřovacích prostředků
Uvědomění si osobních splecifik a snaha o jejch rozvoj a integritu.
Individuálně rozvíjet umělecké myšlení.
Osvojovat si a rozvíjet současný jazyk umění.
Prezentace svého díla /portfolio, webové stránky, eseje o svém díle/, uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu.
Podílet se na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit.
Absolovovat tuzemskou či zahraniční stáž za účelem ověření si dosažených kvalit v jiném prostředí.
Uvědomělá sovislá samostatná umělecká činnost.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Základní literatura

VVP AVU (ed.), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, od 2007
kol. autorů, CO 14 sborník 2003-2005, 2010
Autorské monografie
HLÁDEKOVÁ, Katarína, Model a metoda, FaVU v Brně, 2016 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.